Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Opiskelijapalaute
Opiskelijapalaute

​​​​​Ammattikorkeakoulujen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry.​

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalaute

AMK-tutkinto​

Ammattikorkeakoulu 
Kysymysryhmä
OKM ohjauksen ala

Ylempi AMK-tutkinto​

Ammattikorkeakoulu 
Kysymysryhmä​
OKM ohjauksen ala​​

Rahoitusmalli

Raporttiin on koottu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereissä huomioitavien AVOP-kysymysten pisteet. Mukana on sekä AMK-tutkinnon suorittaneiden vastaukset että ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden vastaukset. Rajauksen koulutusasteen välillä voi tehdä kyselypohja-suodattimesta. Lisätietoja raporttiselitteestä.

Ammattikorkeakoulu
Tilastovuosi