Kansainvälisyys
​​Korkeakoulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelija- ja tutkintomääriä sekä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Opiskelija- ja tutkintotietoja on tarjolla tilastovuodesta 1999 alkaen​​. Kansainvälisen liikkuvuuden tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2004–​​2011 alkaen (raportista riippuen).

Korkeakoulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet ulkomaalaiset opiskelijat

Ensimmäistä kertaa uusina opiskelijoina läsnäolevaksi kyseiseen koulutukseen kyseisessä korkeakouluissa kirjautuneet ulkomaalaiset opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Ulkomaalaiset opiskelijat

Korkeakoulujen läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet tutkintoon johtavan koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.​

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tilastovuoden aikana suorittamat korkeakoulututkinnot.

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Kansainvälinen liikkuvuus

Tutkinto-opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

​Opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon tilastovuoden aikana osallistuneet. Raportit sisältävät sekä Suomesta lähteneet että Suomeen saapuneet opiskelijat ja harjoittelijat. Sekä alle 3 kk vaihdot että yli 3 kk vaihdot. Vuoden 2016 tiedoista lähtien tietosisältö on runsaampi koulutusluokittelujen osalta, ks. tarkemmat tiedot raporttiseliteestä. 

Oppilaitos
Ohjauksen ala
Maanosa
Tilastovuosi

Tutkinnon suorittaneista vaihdossa käyneet

Raportin tietosisällön tiedonkeruu on alkanut vuonna 2016 ja yksittäisten korkeakoulujen tietojen osalta voi olla puutteita ensimmäisiltä vuosilta. Yliopistojen tiedot on rajattu koskemaan vain ylempiä korkeakoulututkintoja.

Tilastovuosi