Kansainvälisyys

​​Korkeakoulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelija- ja tutkintomääriä sekä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Opiskelija- ja tutkintotietoja on tarjolla tilastovuodesta 1999 alkaen​​. Kansainvälisen liikkuvuuden tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2004–​​2011 alkaen (raportista riippuen).

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Korkeakoulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet ulkomaalaiset opiskelijat

Ensimmäistä kertaa uusina opiskelijoina läsnäolevaksi kyseiseen koulutukseen kyseisessä korkeakouluissa kirjautuneet ulkomaalaiset opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Ulkomaalaiset opiskelijat

Korkeakoulujen läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet tutkintoon johtavan koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.​

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tilastovuoden aikana suorittamat korkeakoulututkinnot.

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Oppilaitos

Kansainväliset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Kansainvälisillä opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon muualla kuin Suomessa. Määritelmä vastaa OECD:n international student –käsitettä. Tietoja tarjolla tilastovuodesta 2021 alkaen.

Uudet opiskelijat
Opiskelijat
Tutkinnot

Kansainväliset yhteis- ja kaksoistutkinnot

Raportilla on näkyvissä korkeakouluissa suoritettujen yhteis- (joint degree) ja kaksoistutkintojen (double degree) määrä ja osuus kaikista suoritetuista korkeakoulututkinnoista. Osa kansainvälisten yhteis- ja kaksoistutkintojen opinnoista suoritetaan ulkomailla, osa kotikorkeakoulussa. Yhteistutkinnot ovat eri maissa sijaitsevien korkeakoulujen yhdessä järjestämiä koulutusohjelmia, jotka johtavat yhteen tutkintotodistukseen. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan koulutusohjelmaa, joka johtaa kahteen tai useampaan tutkintotodistukseen.

Tilastovuosi

Kansainvälinen liikkuvuus

Tutkinto-opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

​Opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon tilastovuoden aikana osallistuneet. Raportit sisältävät sekä Suomesta lähteneet että Suomeen saapuneet opiskelijat ja harjoittelijat. Sekä alle 3 kk vaihdot että yli 3 kk vaihdot. Vuoden 2016 tiedoista lähtien tietosisältö on runsaampi koulutusluokittelujen osalta, ks. tarkemmat tiedot raporttiseliteestä. 

Oppilaitos
Ohjauksen ala
Maanosa
Tilastovuosi

Tutkinnon suorittaneista vaihdossa käyneet

Raportin tietosisällön tiedonkeruu on alkanut vuonna 2016 ja yksittäisten korkeakoulujen tietojen osalta voi olla puutteita ensimmäisiltä vuosilta.

Tilastovuosi

Graafi: ​Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot

​Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot