Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Amk-koulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella tietoja amk-opiskelijoista ja amk:ssa tutkinnon suorittaneista. Opiskelija- ja tutkintotietoja on tarjolla tilastovuodesta 1999 alkaen. 55 op suorittaneista on tarjolla tietoja lukuvuodesta 2005/2006 alkaen. Opiskelija- ja tutkintotietojen ennakkotiedot tulevat marras/tammikuussa (lähde: VIRTA-opintotietopalvelu), vahvistetut tiedot seuraavan vuoden kesäkuussa (lähde: Tilastokeskus). Esimerkiksi kansalaisuustieto sisältyy vasta kesäkuussa ilmestyvään aineistoon.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammattikorkeakoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat

Ensimmäistä kertaa ko.tutkintoon ko. ammattikorkeakoulussa läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet amk-tutkinnon ja ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Koulutustyyppi
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

​Opiskelijat

Ammattikorkeakouluihin läsnä- tai poissaolevaksi kirjautunee​t ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat, ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat sekä erikoistumisopintoja suorittavat opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Koulutustyyppi
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Opiskelijat (FTE)

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat FTE-laskennan mukaan. FTE-laskennassa opiskelijamäärät tilastoidaan painotetusti läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella. Tarkempi määritelmä FTE-laskennasta löytyy raportin raporttiselite -välilehdeltä.

Ammattikorkeakoulu
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Koulutustyyppi
OKM ohjauksen ala​
Tilastovuosi

Tutkinnon suorittaneet

Tilastovuoden aikana ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot.

Ammattikorkeakoulu
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
OKM ohjauksen ala​
Tilastovuosi

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Laskennan perusjoukkona ovat edellisen syksyn opiskelijat (20.9), joista lasketaan lukuvuoden(1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä. Keväällä opintonsa aloittaneet otetaan huomioon mikäli he ovat suorittaneet kevätlukukaudella (1.1. -31.7.) 27 opintopistettä tai enemmän. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Tiedot poimitaan Virta-tietovarannosta vuosittain lokakuun 20. päivä.

Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Läsnä- tai poissaoleviksi kirjautuneet ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijat (tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan), jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuonna. Perusjoukosta on rajattu pois ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat.

Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Tilastovuosi

Graafi:  ​​​Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot

​​​Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot

Analyysiraportit

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot​

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Sarakemuotoiset raportit

Tietosisältö helpommin jatkotyöstettävässä muodossa, jossa rivimuuttujien tiedot esitetään erillisissä sarakkeissa.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot​