Talous

Ammattikorkeakoulutuksen talousraporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulujen talous- ja rahoitustietoja. Tiedot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluilta vuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Raportit on jaettu kuuteen osaan tiedonkeruun rakenteen mukaisesti; 1. tuloslaskelmaan, 2. taseeseen, 3. toimintokohtaiseen erittelyyn tuotoista ja kuluista, 4. varsinaisen toiminnan kokonaiskustannusten koulutusalakohtaisiin tietoihin, 5. ulkopuolisen tutkimusrahoituksen tietoihin ja 6. ammattikorkeakoulun erilliseen liiketoiminnan tuloslaskelmaan. Raporteissa on nostettu esiin tärkeimpiä tietoja tiedonkeruusta. Tiedonkeruun kaikki tiedot ovat saatavilla raporttien oikean laidan pivot-taulukoista.

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon kirjaamisperiaatteista tarkemmin ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistossa. http://minedu.fi/ohjeet (sivun oikea reuna).

Vuonna 2019 voimaan tulleen taloushallinnon koodiston mukaisia raportteja lisätään Vipuseen 6.4. lähtien.

Tuloslaskelma

Ammattikorkeakoulujen liikevaihto​

Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Tuloslaskelman tunnusluvut

Nettotulos

Tase

Taseen tunnusluvut

Maksuvalmius
Omavaraisuusaste

Taseen perusluvut

Vastattavaa
Vastaavaa

Toimintokohtainen erittely varsinaisen toiminnan tuotoista ja kuluista

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain

Ammattikorkeakoulujen varsinaisen toiminnan toimintokohtaiset tuotot ja kulut.

Liiketoiminta - ammattikorkeakoulu
Liiketoiminta - tilastovuosi
Perustehtävä - ammattikorkeakoulu
Perustehtävä - tilastovuosi
Yhteensä - ammattikorkeakoulu
Yhteensä - tilastovuosi

Ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Tiedot ammattikorkeakoulujen ulkopuolisesta kotimaisesta ja ulkomaisesta tutkimusrahoituksesta.

Ammattikorkeakoulu
Ohjauksenala
Tilastovuosi

​​​​Ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen tutkimusrahoitus (€)