Talous

Ammattikorkeakoulutuksen talousraporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulujen talous- ja rahoitustietoja. Tiedot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluilta vuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Raportit on jaettu kuuteen osaan tiedonkeruun rakenteen mukaisesti; 1. tuloslaskelmaan, 2. taseeseen, 3. toimintokohtaiseen erittelyyn tuotoista ja kuluista, 4. varsinaisen toiminnan kokonaiskustannusten koulutusalakohtaisiin tietoihin, 5. ulkopuolisen tutkimusrahoituksen tietoihin ja 6. ammattikorkeakoulun erilliseen liiketoiminnan tuloslaskelmaan. Raporteissa on nostettu esiin tärkeimpiä tietoja tiedonkeruusta. Tiedonkeruun kaikki tiedot ovat saatavilla raporttien oikean laidan pivot-taulukoista.

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon kirjaamisperiaatteista tarkemmin ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistossa. http://minedu.fi/ohjeet (sivun oikea reuna).

Vuoden 2019 taloustiedonkeruissa tehtiin laajoja muutoksia, jotka vaikuttavat aikasarjoihin. Tästä syystä vuoden 2019 tiedolla on tehty uudet raportit, jotka vastaavat näissä tiedonkeruissa kerättyjä tietoja. Uutena ominaisuutena on lisätty mahdollisuus vertailla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietoja samojen raporttien kautta. Sivun alaosasta löytyvästä linkistä pääset tarkastelemaan vuosien 2014-2018 raportteja.

Tuloslaskelma

Ammattikorkeakoulujen tuloslaskelma

Tiedot ammattikorkeakoulujen tuloslaskelmasta.

Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Tase

Ammattikorkeakoulujen taseen tunnusluvut

Tiedot ammattikorkeakoulujen taseen tunnusluvuista.

Maksuvalmius
Omavaraisuusaste
Toimintapääoman suhde omaan pääomaan

Ammattikorkeakoulujen taseen perusluvut

Tiedot ammattikorkeakoulujen taseen perusluvuista.

Vastattavaa

Vastaavaa

Toimintokohtainen erittely varsinaisen toiminnan tuotoista ja kuluista

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain

Ammattikorkeakoulujen varsinaisen toiminnan toimintokohtaiset tuotot ja kulut.

Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Varsinaisen toiminnan kustannukset

Ammattikorkeakoulujen varsinaisen toiminnan kustannukset

Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Tiedot ammattikorkeakoulujen ulkopuolisesta kotimaisesta ja ulkomaisesta tutkimusrahoituksesta.

OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen liiketoiminnan tuloslaskelma

Liiketoiminnan liikevaihto

Tilastovuosi
Ammattikorkeakoulu

Ennen vuotta 2019 olleista tiedonkeruista tehdyt raportit

Vanhat raportit vuosilta 2014-2018 on kerätty erilliselle sivulle.

Taloustiedot 2014-2018
​​​​   Ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen tutkimusrahoitus (€)