Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Ammattikorkeakoulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulussa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Aloittaneiden läpäisy ja opintojen kulku

Läpäisy

Ammattikorkeakoulutuksen aloittaneiden läpäisy. Raportilla tarkastellaan alkuperäisessä tutkintolajissa tutkinnon suorittaneita amk-opiskelijat. Prosenttiversiossa tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Ammattikorkeakoulu  (%)
Koulutusala​  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)

Opintojen kulku, aloittaneet

Ammattikorkeakoulussa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 5 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Ammattikorkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tarkastelujakso  (%)​

Lukuvuoden aikainen opintojen kulku

Opintojen kulku, lukuvuosi

Ammattikorkeakoulussa tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opiskelijastatuksen (tutkinnon suoritus, opiskelun jatkaminen, koulutuksen keskeyttäminen) muutos lukuvuoden aikana. Statuksen muutoksen lisäksi raporteilla on eritelty koulutusalaa tai ammattikorkeakoulua vaihtaneet. Jos henkilöllä on useita opinto-oikeuksia, raporteissa priorisoidaan pohjavuoden ammattikorkeakoulua tai koulutusalaa. Huom! Koulutusalan vaihtoja tarkastellaan toistaiseksi Koulutusala (2002) -muuttujan mukaan.​

Ammattik​orkeakoulu​  (%)​
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi (ammattikorkeakoulua vaihtaneet)  (%)
Tilastovuosi (koulutusalaa vaihtaneet)  (%)


Graafi: ​​Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista 5 vuotta ​opintojen aloittamisen jälkeen
​​Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista 5 vuotta ​opintojen aloittamisen jälkeen

​​Analyysiraportit

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.