Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Högskoleutbildning och FoU-verksamhet

Högskoleutbildning och FoU-verksamhet

I delen Högskoleutbildning och FoU-verksamhet samlas indikatoruppgifterna om högskoleutbildningen samt uppgifter om forskningen vid högskolorna och forskningsanstalterna.

Delen Högskoleutbildning och FoU-verksamhet innehåller uppgifter om universiteten och yrkeshögskolorna. I denna del samlas även statistiska uppgifter om forskningen.

För tillfället innehåller denna del positioneringsstatistik som publicerats av undervisnings- och kulturministeriet och som beskriver högskolornas verksamhet samt uppgifter om FoU-verksamheten vid högskolorna som samlats in av Statistikcentralen. I fortsättningen kommer delen Högskoleutbildning och FoU-verksamhet att utvecklas då det gäller indikatorerna som beskriver verksamheten vid högskolorna. I denna del inkluderas även bakgrundsmaterial för Finlands Akademis utvärdering Vetenskapens tillstånd.