Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning ordnas i regel i grundskolor. Den grundläggande utbildningen omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för barn och unga från 7 till 16 års ålder.

Med förskoleundervisning avses systematisk undervisning och fostran som ges året före läroplikten inleds och som ordnas antingen i en skola eller vid ett verksamhetsställe för småbarnspedagogik.

​Statistiken över förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen innehåller uppgifter om eleverna, om unga som slutfört den grundläggande utbildningen och om ämnesval i den grundläggande utbildningen. I statistiken finns också uppgifter om skolnätet, elever som får särskilt och intensifierat stöd samt uppgifter om personalen. Ämnesområdena kan väljas utifrån rubrikerna som finns till vänster på sidan.

Statistiken baserar sig på uppgifter och register som Statistikcentralen har sammanställt eller på informationsresursen Koski som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och dit utbildningsanordnarna för in uppgifter.

Uppgifter som Statistikcentralen har samlat in finns tillgängliga från år 2000. Uppgifter som grundar sig på informationsresursen Koski finns i huvudsak tillgängliga från år 2020. Utifrån uppgifterna som har sparats i informationsresursen Koski publiceras också rapporter som uppdateras ungefär en gång per månad. Rapporterna innehåller uppgifter om eleverna, unga som slutfört den grundläggande utbildningen och skolnätet.