Talous
Yliopistokoulutuksen talousraporteilla voi tarkastella yliopistojen talous- ja rahoitustietoja. Tiedot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta vuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Raportit on jaettu kuuteen osaan tiedonkeruun rakenteen mukaisesti; 1. tuloslaskelmaan, 2. taseeseen, 3. toimintokohtaiseen erittelyyn tuotoista ja kuluista, 4. varsinaisen toiminnan kokonaiskustannusten koulutusalakohtaisiin tietoihin, 5. ulkopuolisen tutkimusrahoituksen tietoihin ja 6. yliopiston erilliseen liiketoiminnan tuloslaskelmaan. Raporteissa on nostettu esiin tärkeimpiä tietoja tiedonkeruusta. Tiedonkeruun kaikki tiedot ovat saatavilla raporttien oikean laidan pivot-taulukoista. 

Yliopistojen taloushallinnon kirjaamisperiaatteista tarkemmin yliopistojen taloushallinnon koodistossa. http://minedu.fi/ohjeet (sivun oikea reuna).

Vuoden 2019 taloustiedonkeruissa tehtiin laajoja muutoksia, jotka vaikuttavat aikasarjoihin. Tästä syystä vuoden 2019 tiedolla on tehty uudet raportit, jotka vastaavat näissä tiedonkeruissa kerättyjä tietoja. Uutena ominaisuutena on lisätty mahdollisuus vertailla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietoja samojen raporttien kautta. Sivun alaosasta löytyvästä linkistä pääset tarkastelemaan vuosien 2012-2018 raportteja.

Tuloslaskelma

Yliopistojen tuloslaskelma

Tiedot yliopistojen tuloslaskelmasta.

Tilastovuosi

Tase

Yliopistojen taseen tunnusluvut

Tiedot yliopistojen taseen tunnusluvuista.

Maksuvalmius
Omavaraisuusaste

Yliopistojen taseen perusluvut

Tiedot yliopistojen taseen perusluvuista.

Vastattavaa
Vastaavaa

Toimintokohtainen erittely varsinaisen toiminnan tuotoista ja kuluista

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain

Yliopistojen varsinaisen toiminnan toimintokohtaiset tuotot ja kulut.

Tilastovuosi
Yliopisto

Varsinaisen toiminnan kustannukset (pl. harjoittelukoulut ja kansalliskirjasto)

Yliopistojen varsinaisen toiminnan kustannukset

Tilastovuosi
Yliopisto

Varsinaisen toiminnan kaikki kustannukset

Yliopistojen varsinaisen toiminnan kustannukset sisältäen harjoittelukoulut ja kansalliskirjastotehtävät.

Tilastovuosi

Yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Tiedot yliopistojen ulkopuolisesta kotimaisesta ja ulkomaisesta tutkimusrahoituksesta.

OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Yliopisto

Yliopistojen liiketoiminnan tuloslaskelma

Liiketoiminnan liikevaihto

Tilastovuosi
Yliopisto

Ennen vuotta 2019 olleista tiedonkeruista tehdyt raportit

Vanhat raportit vuosilta 2012-2018 on kerätty erilliselle sivulle.

Taloustiedot 2012-2018
Yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus (€)