Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Julkaisut
Julkaisut

Yliopistokoulutuksen julkaisuraporteilla voi tarkastella yliopistojen vuosittaista julkaisutoimintaa erilaisten luokittelujen mukaan (mm. julkaisutyyppi ja julkaisufoorumitaso). Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010–​​2016.

Huom. julkaisutilastoinnissa tilastovuosi on julkaisun julkaisuvuosi. Yliopistot voivat ilmoittaa julkaisujaan kaksi vuotta julkaisuvuoden jälkeen, ts. vuonna 2014 julkaistuja julkaisuja voidaan ilmoittaa vielä vuonna 2016 tapahtuvassa tiedonkeruussa. Raporteissa käytettävä julkaisufoorumitaso viittaa TSV:n julkaisufoorumiin. Vuoden 2015 julkaisujen osalta käytetään vuonna 2015 käyttöönotetun päivitysarvioinnin mukaista luokitusta, jonka yhteydessä tasoluokkien 1 ja 2–​​3 suhteet muuttuivat verrattuna aiempien vuosien luokitukseen.​

Yliopistojen julkaisut

Julkaisut

Tiedot yliopistoissa tilastovuonna julkaistuista julkaisui​sta.

Julkaisufoorumitaso​
Julkaisutyyppi
OKM ohjauksen ala
Tieteenala
Tilastovuosi
Yliopisto

Patentit ja keksintöilmoitukset (julkaisutyyppi H)

Tiedot yliopistojen patenteista ja keksintöilmoituksista.​

Julkaisutyyppi​

Yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus

Yliopistotutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on tarjolla kahteen aineistokokonaisuuteen perustuvia ladattavia excel-tiedostoja. Aineistot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raporttiin, jossa kuvataan suomalaisten yliopistojen tieteellisen tutkimuksen tilaa erityisesti 2010-luvun alussa. Raportissa analysoidaan yliopistojen tutkimuksen määrää, tuottavuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta sekä verrataan yliopistoja toisiinsa tieteenaloittain.

Ensimmäinen kokonaisuus on yliopistojen opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamat vuosien 2011–2012 julkaisutiedot (OKM-julkaisuaineisto), toinen Thomson Reutersin kansainvälinen Web of Science -julkaisu- ja viittaustietokannan suomalaisten yliopistotutkijoiden vuosien 2000–2012 julkaisut (WoS-aineisto).​

Excel-tiedoston saa ladattua omalle tietokoneelle klikkaamalla tiedoston nimeä.

OKM-julkaisuaineisto

Lukuohje (OKM)
OKM AT (alatieteenala)
OKM PT (päätieteenala)
OKM yliopisto AT (alatieteenala)
OKM yliopisto PT (päätieteenala)

WoS-aineisto

Lukuohje (WoS)
WoS AT (alatieteenala)
WoS PT (päätieteenala)
WoS Yliopisto​​

​​​​​Yliopistojen julkaisut