Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Julkaisut
Julkaisut

Yliopistokoulutuksen julkaisuraporteilla voi tarkastella yliopistojen vuosittaista julkaisutoimintaa erilaisten luokittelujen mukaan (mm. julkaisutyyppi ja julkaisufoorumitaso). 

Huom. julkaisutilastoinnissa tilastovuosi on julkaisun julkaisuvuosi. Yliopistot voivat ilmoittaa julkaisujaan kaksi vuotta julkaisuvuoden jälkeen, ts. vuonna 2017 julkaistuja julkaisuja voidaan ilmoittaa vielä vuonna 2019 tapahtuvassa tiedonkeruussa. Raporteissa käytettävä julkaisufoorumitaso viittaa TSV:n julkaisufoorumiin. Vuoden 2015 julkaisujen ja tätä tuoreempien osalta käytetään vuonna 2015 käyttöönotetun päivitysarvioinnin mukaista luokitusta, jonka yhteydessä tasoluokkien 1 ja 2–​​3 suhteet muuttuivat verrattuna aiempien vuosien luokitukseen.​

Yliopistojen julkaisut

Julkaisutyypit A-E

Julkaisufoorumitaso​
Julkaisutyyppi
OKM ohjauksen ala
Tieteenala
Tilastovuosi
Yliopisto

Julkaisutyypit F-I

Yliopisto
Tilastovuosi

Patentit ja keksintöilmoitukset (julkaisutyyppi H)

Tiedot yliopistojen patenteista ja keksintöilmoituksista.​

Julkaisutyyppi​

Rahoitusmalliraportti

Julkaisujen A-E määrät painotettu yliopistojen rahoitusmallissa käytetyillä kertoimilla.

Yliopisto

Avoin julkaiseminen (julkaisutyypit A ja C)

Yliopisto

Yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus

Yliopistotutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on tarjolla kahteen aineistokokonaisuuteen perustuvia ladattavia excel-tiedostoja. Aineistot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raporttiin, jossa kuvataan suomalaisten yliopistojen tieteellisen tutkimuksen tilaa erityisesti 2010-luvun alussa. Raportissa analysoidaan yliopistojen tutkimuksen määrää, tuottavuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta sekä verrataan yliopistoja toisiinsa tieteenaloittain.

Ensimmäinen kokonaisuus on yliopistojen opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamat vuosien 2011–2012 julkaisutiedot (OKM-julkaisuaineisto), toinen Thomson Reutersin kansainvälinen Web of Science -julkaisu- ja viittaustietokannan suomalaisten yliopistotutkijoiden vuosien 2000–2012 julkaisut (WoS-aineisto).​

Excel-tiedoston saa ladattua omalle tietokoneelle klikkaamalla tiedoston nimeä.

OKM-julkaisuaineisto

Lukuohje (OKM)
OKM AT (alatieteenala)
OKM PT (päätieteenala)
OKM yliopisto AT (alatieteenala)
OKM yliopisto PT (päätieteenala)

WoS-aineisto

Lukuohje (WoS)
WoS AT (alatieteenala)
WoS PT (päätieteenala)
WoS Yliopisto​​

Graafi: ​​​​​Yliopistojen julkaisut
​​​​​Yliopistojen julkaisut