Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Taloustiedot 2012-2018
Taloustiedot 2012-2018
​Yliopistokoulutuksen talousraporteilla voi tarkastella yliopistojen talous- ja rahoitustietoja. Tiedot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta vuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Raportit on jaettu kuuteen osaan tiedonkeruun rakenteen mukaisesti; 1. tuloslaskelmaan, 2. taseeseen, 3. toimintokohtaiseen erittelyyn tuotoista ja kuluista, 4. varsinaisen toiminnan kokonaiskustannusten koulutusalakohtaisiin tietoihin, 5. ulkopuolisen tutkimusrahoituksen tietoihin ja 6. yliopiston erilliseen liiketoiminnan tuloslaskelmaan. Raporteissa on nostettu esiin tärkeimpiä tietoja tiedonkeruusta. Tiedonkeruun kaikki tiedot ovat saatavilla raporttien oikean laidan pivot-taulukoista. 

Yliopistojen taloushallinnon kirjaamisperiaatteista tarkemmin yliopistojen taloushallinnon koodistossa.

Tuloslaskelma

Yliopistojen kokonaisrahoitus

Tiedot yliopistojen kokonaisrahoituksesta.

Tilastovuosi
Yliopisto

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tilikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista
Tilikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista ilman varainhankinta- ja sijoitustuottoja

Tase

Taseen tunnusluvut

Maksuvalmius
Omavaraisuusaste
Toimintapääoman suhde omaan pääomaan

Taseen perusluvut

Vastattavaa
Vastaavaa

Toimintokohtainen erittely varsinaisen toiminnan tuotoista ja kuluista

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain

Yliopistojen varsinaisen toiminnan toimintokohtaiset tuotot ja kulut.

Tilastovuosi
Yliopisto

Yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Tiedot yliopistojen ulkopuolisesta kotimaisesta ja ulkomaisesta tutkimusrahoituksesta.

OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Yliopisto

Yliopistojen liiketoiminnan tuloslaskelma

Liiketoiminnan liikevaihto

Tilastovuosi
​​​​​​​​​​​​​Yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus (€)