Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​​Yliopistokoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Yliopisto  (%)

Graafi:  ​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Analyysirap​ortti

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Yliopistosta valmistuneiden työllistyminen, alueellinen sijoittuminen ja ammattiasema​​​​