Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​​Yliopistokoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta löytyy raporttien selite-välilehdeltä.​

​Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Yliopisto  (%)

​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Analyysirap​ortti

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Yliopistosta valmistuneiden työllistyminen, alueellinen sijoittuminen ja ammattiasema​​​​