Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​​Yliopistokoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2009​2016.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta löytyy raporttien selite-välilehdeltä.​

​Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Yliopisto  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Yliopistot​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Yliopisto  (%)

​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Analyysirap​ortti

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Yliopistosta valmistuneiden työllistyminen, alueellinen sijoittuminen ja ammattiasema​​​​