Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Yliopistokoulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella tietoja yliopisto-opiskelijoista ja yliopistossa tutkinnon suorittaneista. Opiskelija- ja tutkintotietoja on tarjolla vuodesta 1999 alkaen. 55 op suorittaneista on tarjolla tietoja lukuvuodesta 2005/2006 alkaen. Opiskelija- ja tutkintotietojen ennakkotiedot tulevat marras/tammikuussa (lähde: VIRTA-opintotietopalvelu), vahvistetut tiedot seuraavan vuoden kesäkuussa (lähde: Tilastokeskus). Esimerkiksi kansalaisuustieto sisältyy vasta kesäkuussa ilmestyvään aineistoon.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​​Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat

Ensimmäistä kertaa uusina opiskelijoina kyseisessä yliopistossa läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

​​​​​Koulutuksen maakunta​
​​​​​​Koulutusala​​​
Koulu​tusa​​​ste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi​​​
Yliopisto​

Uudet jatkotutkinto-opiskelijat

Läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet uudet jatkotutkinto-opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

​​​​Tilastovuosi​​​
Yliopisto​

Opi​skelijat

Tutkintoon johtavaan koulutukseen läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneet yliopisto-opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

​​​​Koulutuksen maakunta
​​​​​​Koulutusala​
Koulutusaste​​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi​
Yliopisto​

Opiskelijat (FTE)​​​

Yliopistojen opiskelijat FTE-laskennan mukaan. FTE-laskennassa opiskelijamäärät tilastoidaan painotetusti läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella. Tarkempi määritelmä FTE-laskennasta löytyy raportin raporttiselite -välilehdeltä.

​​​​​Koulutuksen maakunta
​​​​​​Koulutus​​​​ala​
Koulutusaste​​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi​
Yliopisto​

Tutkinnon suorittaneet

Tilastovuonna suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkinnot, tohtorin tutkinnot ja lääkärien erikoistumistutkinnot.

​​​​​Koulutuksen maakunta​
​​​​​​Koulutusala​​
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala​
Tilastovuosi​
Yliopisto​​​​

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Laskennan perusjoukkona ovat edellisen syksyn opiskelijat (20.9), joista lasketaan lukuvuoden(1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä. Keväällä opintonsa aloittaneet otetaan huomioon mikäli he ovat suorittaneet kevätlukukaudella (1.1. -31.7.) 27 opintopistettä tai enemmän. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Tiedot poimitaan Virta-tietovarannosta vuosittain lokakuun 20. päivä.

Koulutusala
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Yliopisto​

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Läsnä- tai poissaoleviksi kirjautuneet alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yliopisto-opiskelijat (tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan), jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuonna.​ 55 opintopistettä suorittaneiden osuus kaikista läsnäolevaksi kirjautuneista alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoista (prosenttiversio). Perusjoukosta on rajattu pois ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat.

​​​​​​Koulutusa​la​​ (%)
Tilastovuosi​  (%)
Yliopisto​​​​​​​  (%)

Graafi:  ​​Yliopistoissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot
​​Yliopistoissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot

Analyysiraportit

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Yliopistojen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot​​​​

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Sarakemuotoiset raportit

Tietosisältö helpommin jatkotyöstettävässä muodossa, jossa rivimuuttujien tiedot esitetään erillisissä sarakkeissa.

Yliopistojen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot​​​​