Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Yliopistokoulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella yliopistokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Aloittaneiden läpäisy ja opintojen kulku

Läpäisy

Yliopistokouluksen aloittaneiden läpäisy. Raportilla tarkastellaan alkuperäisessä tutkintolajissa tutkinnon suorittaneita alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoita. Prosenttiversiossa tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Yliopisto  (%)​

Opintojen kulku, aloittaneet

Yliopistossa aloittaneiden alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 7 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tarkastelujakso  (%)
Yliopisto  (%)​

Lukuvuoden aikainen opintojen kulku

Opintojen kulku, lukuvuosi

Yliopistossa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opiskelijastatuksen (tutkinnon suoritus, opiskelun jatkaminen, koulutuksen keskeyttäminen) muutos lukuvuoden aikana. Statuksen muutoksen lisäksi raporteilla on eritelty koulutusalaa tai yliopistoa vaihtaneet. Jos henkilöllä on useita opinto-oikeuksia, raporteissa priorisoidaan pohjavuoden yliopistoa tai koulutusalaa.

Koulutu​​sala  (%)
Tilastovuosi (koulutusalaa vaihtaneet)  (%)​
Tilastov​​uosi (yliopistoa vaihtaneet)  (%)
Yliop​​isto  (%)​

Graafi: ​​​​​​Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista 7 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen
​​​​​​Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista 7 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Analyysiraportit

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.