Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Opiskelijapalaute
Opiskelijapalaute

Yliopistojen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella kandipalautekyselyllä. Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute)

Kysymysryhmä
Ohjauksen ala​
Yliopisto​

Rahoitusmalli

Raporttiin on koottu yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä huomioitavien kandipalautekysymysten pisteet.

Tilastovuosi
Yliopisto

Uraseuranta

Yliopistojen uraseurannan raportit löytyvät nyt omalta Uraseuranta-sivulta.

Siirry Uraseuranta-sivulle sivuvalikosta vasemmalta.

Muualla verkossa

Lisää analyyseja kandipalautteesta ja uraseurannasta löytyy Unifin sivuilta julkaisut-osiosta: https://www.unifi.fi/toiminta/julkaisut. Myös toissa.fi sivulla pääsee tarkastelemaan uraseurantakyselyn kautta kerättyä tietoa korkeakouluista valmistuneiden työelämään sijoittumisesta.