Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Opiskelijapalautteet
Opiskelijapalautteet

Yliopistojen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella kandipalautekyselyllä. Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry.

​Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute)

Kysymysryhmä
Ohjauksen ala​
Yliopisto​

Rahoitusmalli

Raporttiin on koottu yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä huomioitavien kandipalautekysymysten pisteet.

Tilastovuosi
Yliopisto

Uraseuranta

Yliopistojen uraseurannan raportit löytyvät nyt omalta Uraseuranta-sivulta.

Siirry Uraseuranta-sivulle sivuvalikosta vasemmalta.

Muualla verkossa

Lisää analyyseja kandipalautteesta ja uraseurannasta löytyy Unifin sivuilta julkaisut-osiosta: https://www.unifi.fi/toiminta/julkaisut. Myös toissa.fi sivulla pääsee tarkastelemaan uraseurantakyselyn kautta kerättyä tietoa korkeakouluista valmistuneiden työelämään sijoittumisesta.