Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Opiskelijapalautteet
Opiskelijapalautteet

Yliopistojen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella kandipalautekyselyllä. Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry.

​Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute)

Kysymysryhmä
Ohjauksen ala​
Yliopisto​

Rahoitusmalli

Raporttiin on koottu yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä huomioitavien kandipalautekysymysten pisteet.

Tilastovuosi
Yliopisto

Uraseuranta

Yliopistojen uraseurantaa maistereille ja tohtoreille tehdään yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä.

Maisterit
Tohtorit