Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Yliopistokoulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella yliopistojen ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelija- ja tutkintomääriä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta. Opiskelija- ja tutkintotietoja on tarjolla tilastovuodesta 1999 alkaen​​. Kansainvälisen liikkuvuuden tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2004–​​2011 alkaen (raportista riippuen).

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tällä sivulla olevien tietojen lisäksi kansainvälisyys näkyy 

Kansainvälinen liikkuvuus

Tutkinto-opiskelijoiden kv-liikkuvuus

Opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon tilastovuoden aikana osallistuneet. Raportit sisältävät sekä Suomesta lähteneet että Suomeen saapuneet opiskelijat ja harjoittelijat. Sekä alle 3 kk vaihdot että yli 3 kk vaihdot. Vuoden 2016 tiedoista lähtien tietosisältö on runsaampi koulutusluokittelujen osalta, ks. tarkemmat tiedot raporttiseliteestä.

​​​Yliopisto
OKM ohjauksen ala
Maanosa
Tilastovuosi

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan kv-liikkuvuus

Vähintään viiden päivän mittaisten opetus- ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuuksien määrä tilastovuonna. Raportilla esitetään sekä yliopistojen henkilökunnan vierailut ulkomaille että ulkomaalaisista korkeakouluista tehdyt vierailut Suomeen.

Kohde/lähtömaa​ (ei tietosuojausta)
OKM ohjauksen ala (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi (ei tietosuojausta)
Tutkijanuravaihe (ei tietosuojausta)
Yliopisto (ei tietosuojausta)​​​

Graafi: ​​Yliopistojen uudet ulkomaalaiset opiskelijat

​​Yliopistojen uudet ulkomaalaiset opiskelijat

​​​