Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan raporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoituksen, -menojen ja -henkilökun​nan tietoja. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen. 

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Yliopistot

Tutkimushenkilökunta ja -työvuodet

Yliopistojen tutkimushenkilökunnan lukumäärä ja tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuodet.

Tieteenala
Tilastovuosi
Yliopisto

Tutkimusrahoitus

Yliopistojen tutkimusrahoituksen tiedot.

Tieteenala
Tilastovuosi
Yliopisto​

Tutkimusmenolaji

Yliopistojen tutkimusmenolajien jakauma.

Tieteenala
Tilastovuosi
Yliopisto

Ammattikorkeakoulut

Raportit sisältävät myös Maanpuolustuskorkeakoulun tiedot.

Tutkimushenkilökunta

Ammattikorkeakoulujen tutkimushenkilökunnan lukumäärä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Ammattikorkeakoulu
Maakunta
Tieteenala
Tilastovuosi
Tutkintotaso

Tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuodet

Ammattikorkeakoulujen tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuosien määrä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Ammattikorkeakoulu
Maakunta
Tilastovuosi
Tutkintotaso

Tutkimusrahoitus

Ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksen tiedot.

Ammattikorkeakoulu
Tilastovuosi

Tutkimusmenot

Ammattikorkeakoulujen tutkimusmenojen tiedot. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.​

Ammattikorkeakoulu
Maakunta
Tieteenala
Tilastovuosi​

Sektoritutkimuslaitokset

Tutkimushenkilökunta

Sektoritutkimuslaitosten tutkimushenkilökunnan lukumäärä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Maakunta
Sektoritutkimuslaitos
Tieteenala
Tilastovuosi
Tutkintotaso

Tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuodet

Sektoritutkimuslaitosten tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuosien määrä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Maakunta
Sektoritutkimuslaitos
Tilastovuosi
Tutkintotaso

Tutkimusrahoitus

Sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoituksen tiedot.

Sektoritutkimuslaitos
Tilastovuosi

Tutkimusmenot

Sektoritutkimuslaitosten tutkimusmenojen tiedot. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.​

Maakunta
Sektoritutkimuslaitos
Tieteenala
Tilastovuosi​

YO-sairaalat

Tutkimushenkilökunta

YO-sairaaloiden tutkimushenkilökunnan lukumäärä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Maakunta
Tieteenala
Tilastovuosi
Tutkintotaso
YO-sairaala

Tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuodet

YO-sairaaloiden tutkimushenkilökunnan tutkimustyövuosien määrä. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.

Maakunta
Tilastovuosi
Tutkintotaso
YO-sairaala

Tutkimusrahoitus

YO-sairaaloiden tutkimusrahoituksen tiedot.

Tilastovuosi
YO-sairaala

Tutkimusmenot

YO-sairaaloiden tutkimusmenojen tiedot. Huom! Raportin näkökulmat sisältävät eri muuttujia.​

Maakunta
Tieteenala
Tilastovuosi​
YO-sairaala

Graafi:  Sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoitus (1000 euroa)

Sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoitus (1000 euroa) 


​Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Yliopistojen tutkimusrahoitus, -menolajit ja -henkilökunta