Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat
Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat

Raporteilla voi tarkastella tieteen ja teknologian henkilövoimavaroja (TTHV) sekä kaikkia korkea-asteen koulutuksen saaneita.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat (TTHV) tarkoittaa joko korkea-asteen koulutuksen saaneita tai asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä (riippumatta henkilön koulutuksesta), ks. kuva. Määritelmä on OECD:n ja EU:n linjausten mukainen, linkki. Raporteilla TTHV-aineistoa tarkastellaan työpaikan toimialan ja työnantajasektorin mukaan.

Toimiala

Raporteilla käytetty toimialaluokitus on sovellettu Tilastokeskuksen käyttämästä toimialaluokituksesta. Oletusrajauksena raporteilla on työlliset, koska näille löytyy toimiala-tieto.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Edellisen vuoden toimiala eri  (%​​)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Yrityksen koko​  (%)​

Työnantajasektori

Raporteilla käytetty työnantajasektori on sovellettu Tilastokeskuksen käyttämästä työnantajasektoriluokituksesta, esim. yliopisto ja tutkimuslaitos on erotettu omiksi sektoreikseen. Oletusrajauksena raporteilla on työlliset, koska näille löytyy työnantajasektori-tieto.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Edellisen vuoden työnantajasektori eri​  (%​)​
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)​
Tilastovuosi  (%)

Korkeasti koulutettu väestö

Korkeasti koulutettu väestö tarkoittaa vähintään opistoasteen tutkinnon suorittaneita Suomessa asuvia henkilöitä. Raporteilla heitä tarkastellaan syntymävaltion ja pääasiallisen toiminnan mukaan.

Syntymävaltio

Syntymävaltio on väestötietorekisterin mukainen.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Pääasiallinen toiminta

Pääasiallinen toiminta määräytyy tilastovuotta edeltävän vuoden lopussa.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Graafi: ​Tohtorintutkinnon suorittaneet työnantajasektorin m​ukaan

​Tohtorintutkinnon suorittaneet työnantajasektorin m​ukaan

​​