Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat
Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat

Raporteilla voi tarkastella tieteen ja teknologian henkilövoimavaroja (TTHV) sekä kaikkia korkea-asteen koulutuksen saaneita.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat (TTHV) tarkoittaa joko korkea-asteen koulutuksen saaneita tai asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä (riippumatta henkilön koulutuksesta), ks. kuva. Määritelmä on OECD:n ja EU:n linjausten mukainen, linkki. Raporteilla TTHV-aineistoa tarkastellaan työpaikan toimialan ja työnantajasektorin mukaan.

Toimiala

Raporteilla käytetty toimialaluokitus on sovellettu Tilastokeskuksen käyttämästä toimialaluokituksesta. Oletusrajauksena raporteilla on työlliset, koska näille löytyy toimiala-tieto.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Edellisen vuoden toimiala eri  (%​​)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Yrityksen koko​  (%)​

Työnantajasektori

Raporteilla käytetty työnantajasektori on sovellettu Tilastokeskuksen käyttämästä työnantajasektoriluokituksesta, esim. yliopisto ja tutkimuslaitos on erotettu omiksi sektoreikseen. Oletusrajauksena raporteilla on työlliset, koska näille löytyy työnantajasektori-tieto.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Edellisen vuoden työnantajasektori eri​  (%​)​
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)​
Tilastovuosi  (%)

Korkeasti koulutettu väestö

Korkeasti koulutettu väestö tarkoittaa vähintään opistoasteen tutkinnon suorittaneita Suomessa asuvia henkilöitä. Raporteilla heitä tarkastellaan syntymävaltion ja pääasiallisen toiminnan mukaan.

Syntymävaltio

Syntymävaltio on väestötietorekisterin mukainen.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Pääasiallinen toiminta

Pääasiallinen toiminta määräytyy tilastovuotta edeltävän vuoden lopussa.

Aika tutkinnon suorittamisesta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
Päätieteenala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Graafi: ​Tohtorintutkinnon suorittaneet työnantajasektorin m​ukaan

​Tohtorintutkinnon suorittaneet työnantajasektorin m​ukaan

​​