Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Korkeakoulutus ja tutkimus kansainvälisessä vertailussa
Korkeakoulutus ja tutkimus kansainvälisessä vertailussa

Sivulla esitetään keskeisiä kansainvälisiä vertailukuja korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta. Osa vertailuluvuista on korkeakoulukohtaisia ja osa vertailuluvuista on maakohtaisia. Tiedot perustuvat OECD:n sekä ETER-tietokannan tietoihin. Raportit perustuvat suoriin tietokantalinkkeihin, joten ne ovat englanninkielisiä. Raporttien lähteenä olevat OECD-tietokantalinkit on koottu sivulle: OECD-aineistojen tietokantalinkit

OECD:n T&K-tietojen määrittelyistä tarkemmin:  http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm

ETER-tietojen määrittelystä tarkemmin: https://eter-project.com/about/data-info. ETER-tiedot ulottuvat tällä hetkellä vuoteen 2021.

Korkeakoulutettujen osuus maittain

Väestön koulutusrakenne

Korkeakoulujärjestelmän rahoitus

Koulutuksen rahoitus suhteessa BKT:hen

Yhteenveto maiden korkeakoulusektorista ETER-tietojen mukaan

Yhteenveto

Korkeakoulujärjestelmän koko

Korkeakoulujärjestelmän koko opiskelijoiden ja henkilökunnan mukaan

Perustutkinto-opiskelijoiden määrät

Jatkotutkinto-opiskelijoiden määrät

Korkeakoulujen henkilöstö ja rahoitus

Opiskelijoita per opetus- ja tutkimushenkilöstö

Opiskelijoita per professori (senior academic staff)

Sukupuolijakauma

Korkeakoulujen rahoitus

Korkeakoulujen ulkopuolinen rahoitus

Ulkomainen henkilökunta

Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot

Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus (isced 6-8)

T&K -toiminta

T&K-menojen osuus BKT:sta

T&K-menojen osuus BKT:sta ja T&K-henkilöstö suhteessa työvoimaan

Korkeakoulusektorin T&K-kulut suhteessa BKT:hen

Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus

T&K-menojen rahoituslähteet (GERD financed by sector)

T&K-toiminnan suorittajataho (Percentage of GERD performed by sector)

EU Horizon 2020 -ohjelman rahoituksen jakautuminen tutkimushankkeille

EU Horizon Europe -ohjelman rahoituksen jakautuminen tutkimushankkeille

Tutkijoiden määrä

Tutkijoita suhteessa työvoimaan

Yrityssektorin tutkijoiden osuus

Korkeakoulusektorin tutkijoiden osuus