Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Bibliometriikka (Scopus)
Bibliometriikka (Scopus)

Bibliometristen raporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden julkaisumääriä, julkaisuaktiivisuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain Scopus ® - tietokannan perusteella. Suomen osalta tarkasteluja on esitetty myös kansallisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuyhteistyön mukaan.

Bibliometristen analyysien tiedot päivitetään kerran vuodessa, jolloin kaikki viittausindikaattorit ja julkaisumäärät päivittyvät myös aikaisemmin julkaistujen raporttien osalta. Aineisto on viimeksi päivitetty marraskuussa 2022. Seuraava päivitys tapahtuu arviolta syksyllä 2024.

Bibliometriikkaan liittyviä määritelmiä (esim. julkaisumäärien osittaminen ja top 10 -indeksi) löytyy täältä.

Suomi ja suomalaiset organisaatiot

Julkaisumäärä (ositettu)

Ositetut julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Ositettu julkaisumäärä kuvaa maan tai organisaation kontribuutiota yhteisjulkaisuihin. Esimerkiksi maiden tai organisaatioiden julkaisumäärien vertailu kannattaa tehdä ositettujen julkaisumäärien avulla. Prosenttimerkin (%) takana ovat julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Organisaatiotyyppi​​ ​(%​) 
Tieteena​la​ (%)​

Julkaisumäärä (osittamaton)

Osittamattomien julkaisujen määrä on esitetty vuosittain. Osittamaton julkaisumäärä kuvaa sitä, kuinka moneen julkaisuun maa tai organisaatio on osallistunut. Prosenttimerkin (%) takana on suhteellinen jakauma, jolla voidaan tarkastella organisaation tai tieteenalan osuutta Suomen julkaisuista. Osuuksien summa voi olla suurempi kuin 100 %. Yhteistyö-raportin kohdalla prosenttimerkin (%) takana on suhteellinen jakauma, jolla voidaan tarkastella organisaatioiden välisten ja sisäisten julkaisujen osuuksia. Tällainen tarkastelu kannattaa tehdä osittamattoman julkaisumäärän avulla.

Organisaatiotyyppi ​(%)
Tieteenala (%)
Yhteistyö​ (%​)

Top 10 -indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että maan/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Organisaatiotyyppi
Tieteenala
Yhteistyö

Kansainvälinen vertailu

Julkaisumäärä (ositettu)

Ositetut julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Ositettu julkaisumäärä kuvaa maan tai maaryhmän kontribuutiota yhteisjulkaisuihin. Esimerkiksi maiden julkaisumäärien vertailu kannattaa tehdä ositettujen julkaisumäärien avulla. Prosenttimerkin (%) takana ovat julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Maa ja maanosa​ (%)
Suomi ja verrokkimaaryhmät (%​)
Tieteenala (%)

Top 10 - ​indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että maan/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Maa ja maanosa
Suomi ja verrokkimaaryhmät ​
Tieteenala​
Kansainvälinen yhteistyö​

Muita julkaisuaineistoja

Suomen Akatemian Tieteen tila -katsausten bibliometriset tarkastelut

OKM:n julkaisutiedonkeruun tiedot - suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminta erilaisten luokittelujen mukaan (mm. julkaisutyyppi ja julkaisufoorumitaso)

Lisätietoja

Vuodesta 2020 lähtien julkaisuaineisto kattaa Elsevierin Scopus-tietokantaan indeksoidut tieteellisten lehtien artikkelit, konferenssijulkaisujen artikkelit, katsausartikkelit, kirjeet lehden toimituskunnalle, kirjat (monografiat) ja artikkelit kirjoissa. Julkaisutyyppien päivitys aineistoon on tehty takautuvasti kaikkien vuosien osalta. Aiemmin aineisto kattoi vain tieteellisten lehtien artikkelit, konferenssijulkaisujen artikkelit, katsausartikkelit ja kirjeet lehden toimituskunnalle. Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC myös tarkastaa ja yhtenäistää Suomessa tehtyjen julkaisujen osoitetiedot.

Tieteen tila 2021 -tilastojen lisämateriaalissa on selitetty eroja WoS- ja Scopus-aineistojen välillä.

Results presented here are derived from the Scopus ® prepared by ELSEVIER ®, Amsterdam, Netherlands: © Copyright ELSEVIER ® 2022. All rights reserved. Results are taken with permission from the bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science Ltd., Espoo, Finland.

​Analyysiraportit

Analyysiraportti sisältää lisää viittausindikaattoreita ja se mahdollistaa monipuolisempia analyysejä.​