Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Haku ja valinta
Haku ja valinta

Ammattikorkeakoulutuksen opiskelijavalintaraporteille voi tarkastella Opetushallituksen tuottamia vuosittaisia opiskelijavalinnan tilastoja sekä Tilastokeskuksen tuottamia opiskelijavalintatietoja joihin on yhdistetty Tilastokeskuksen rekisteritietoja aiemmista tutkinnoista, opinnoista, hauista sekä työssäkäyntitietoja. Vuosittaisia opiskelijavalintatietoja on tarjolla vuoden 2015 syksystä, jolloin korkeakouluvalinnoissa siirryttiin Opintopolku-palvelun käyttöön.​

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Hakeneet ja paikan vastaanottaneet

Hakeneet ja paikan vastaanottaneet -raporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2015 lähtien. Erillishakujen tiedot päivittyvät syyskuun lopussa.

Hakeneet ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja ammattikorkeakoulujen yhteishaun ja erillishaun hakijatiedoista. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan. Tiedot hakutoivemuuttujista sekä hakukohteen tutkinnon tasosta ja aloitussyklistä puuttuvat korkeakoulujen vuonna 2022 alkavista koulutuksista.

Vuonna 2022 alkavista koulutuksista lukien joissakin tapauksissa koulutusala ja OKM:n ohjauksen ala voi olla eri kuin aikaisempina vuosina alkavissa, vaikka koulutus sinänsä olisi sama. Syynä on se, että hakukohteella voi olla useita koulutuskoodeja, mutta tilastointi tapahtuu vain yhdelle alalle.

Ammattikorkeakoulu
Hakukohde
Hakukohteen koulutusala
Hakukohteen maakunta
Ikäryhmä
Koulutuksen alkamiskausi​

Ammattikorkeakoulujen rekrytointialueet

Hakijat hakijoiden kotimaakunnan ja hakukohteen maakunnan mukaan. Raportin avausnäkymässä koulutuksen maakunta on riveillä ja hakijan asuinmaakunta sarakkeilla.

Hakijan kotimaakunta  (%)

Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen yhteishaun pisterajat

Huom! Raportin tietojen päivitysajankohdan voi tarkistaa vasemman ylälaidan Päivitysaika-suodattimesta.

Hakukohde

​Hakijoiden taustat

Amk-koulutuksen hakijoiden taustat -raporteilla voi tarkastella amk-koulutukseen hakeneiden ​aikaisempia hakuja, opiskeluja ja Suomessa suoritettuja tutkintoja.​​

Huom! Raporteilla suoritettavan laskennan vuoksi raportit toimivat muita Vipusen raportteja hitaammin. Tilastovuosi-näkökulmissa on muita näkökulmia vähemmän muuttujia vasemman laidan suodatusvalikossa. Kaikki muuttujat ovat kuitenkin saatavilla pivot-valikosta.

Edellisen vuoden korkeakouluopinnot ja aikaisemmat korkeakoulututkinnot

​Amk-koulutukseen hakeneiden edellisen vuoden opinnot ja aikaisemmat tutkinnot. ​Raportin avausnäkymässä "E" tarkoittaa "ei edellisen vuoden korkeakouluopintoja tai aikaisempia korkeakoulututkintoja", "K" tarkoittaa "on edellisen vuoden korkeakouluopintoja tai yksi tai useampi aikaisempi korkeakoulututkinto".​​

Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala​  (%)​
Tilastovuosi  (%)

​​Aikaisemmat tutkinnot

​​​Amk-koulutukseen hakeneiden aikaisemmat tutkinnot.

Ammattikorkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)

​​Edelliset haut

​Amk-koulutukseen hakeneiden haut ​kolmena edellisenä vuotena.

Ammattikorkeakoulu  (%)​​​
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)

​Edellisen vuoden opiskelut

​Amk-koulutukseen hakeneiden edellisen vuoden opiskelut​​.

Ammattikorkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Edellisen vuoden opiskelut ja toiminta

​Amk-koulutukseen hakeneiden edellisen vuoden opiskelut ja toiminta.

Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)

Graafi: Ensisijaiset hakijat kevään yhteishaussa

Ensisijaiset hakijat kevään yhteishaussa


​​​Visualisoinnit

Korkeakoulupaikan vastaanottaneiden ylioppilaiden arvosanat

Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Ammattikorkeakoulutuksen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Päivittyvä raportti

Jatkuvasti päivittyvä raportti päivittyy aina edellisen päivän tiedoilla. Esimerkiksi yhteishaun hakijatilastoihin päivittyvät hakijamäärät kunkin haun alusta lähtien. Hakuajan päätyttyä hakijoiden lopullinen määrä saattaa muuttua hieman hakemusten käsittelyn edetessä. Myös yhteishaun valitut, paikan vastaanottaneet ja aloittaneet -tiedot päivittyvät sitä mukaa kun opiskelijavalinnat etenevät korkeakouluissa. Erillisvalintojen tietojen päivittymiseen vaikuttaa lisäksi se, milloin korkeakoulu tuo tiedot järjestelmään.

Korkeakoulujen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Korkeakoulupaikan vastaanottaneiden ylioppilaiden arvosanat

Arvosanojen keskiarvo

Arvosanojen lukumäärä

Kirjoitetun matematiikan laajuus

Kirjoitetut aineet

Kirjoitetut reaaliaineet ohjauksen aloittain

Matematiikan arvosanat