Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Aiempi ja myöhempi koulutus
Aiempi ja myöhempi koulutus

Amk-koulutuksen aiemman ja myöhemmän koulutuksen raporteilla voi tarkastella opiskelijoiden aikaisempaa koulutusta sekä tutkinnon suorittaneiden aiempia ja myöhempiä tutkintoja. Aiempaa koulutusta koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin ja sisältävät pääosin Suomessa suoritettuja tutkintoja.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Amk-koulutuksen uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden aikaisempi koulutus

​Uudet opiskelijat

​Amk-koulutuksen uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus.

Ammattikorkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)​

​Opiskelijat

Amk-koulutuksen opiskelijoiden aikaisempi koulutus. Sisältää myös opiskelun aikana suoritetut tutkinnot.

Amk-koulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Aiemmat tutkinnot

Amk-koulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain

Amk-koulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Myöhemmät tutkinnot

Amk-koulutuksessa tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat. Oletustarkastelujaksoksi on valittu 7 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain

Amk-koulutuksessa tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Graafi: ​​​Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista myöhemmän ylemmän amk-tutkinnon ja ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden osuus 4,7,10 ja 13 vuotta tutkinnon suoritusvuoden jälkeen

​​​Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista myöhemmän ylemmän amk-tutkinnon ja ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden osuus 4,7,10 ja 13 vuotta tutkinnon suoritusvuoden jälkeen