Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus
Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus

Yliopistokoulutuksen avointa opetusta ja täydennyskoulutusta koskevilla raporteilla voi tarkastella avointa yliopisto-opetusta, erillisiä opinto-oikeuksia, ja yliopistojen täydennyskoulutusta mm. osallistujien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Avoin yliopisto-opetus

Osallistujat ja opintopisteet

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden määristä, suoritetuista opintopisteistä sekä yliopistojen tarjoamista opintopisteistä.

OKM ohjauksen ala (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi (ei tietosuojausta)
Yliopisto (ei tietosuojausta)

Opintopisteet järjestävän tahon mukaan​

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden suorittamista opintopisteistä järjestävän tahon mukaan. Tiedot saatavilla vuodesta 2014 alkaen​. Tiedot ovat puutteellisia vuodesta 2021 alkaen.

OKM ohjauksen ala​ (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi​​​​ (ei tietosuojausta)
Yliopisto (ei tietosuojausta)

Osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Osallistuneet opetuksen järjestäjän mukaan

Tiedot opiskelijoiden määristä jaoteltuna opetuksen järjestäjän mukaan sekä sen mukaan ovatko opiskelijat ko. yliopiston tutkinto-opiskelijoita vai eivät. Tiedot vuoteen 2015 saakka.​

Koulutusala (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi (ei tietosuojausta)
Yliopisto (ei tietosuojausta)

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.
Erikoistumiskoulutusten opintopisteet löytyvät opintosuoritukset-sivulta.

Aloittaneet

Tilastovuosi

Aloittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Tilastovuosi

Erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkärikoulutus

Tilastovuosi

Erillisten opinto-oikeuksien osallistujat ja opintopisteet

Tiedot erillisten opinto-oikeuksien osallistujamääristä ja opintopisteistä.

OKM ohjauksen ala (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi (ei tietosuojausta)
Yliopisto (ei tietosuojausta)

Yliopistojen täydennyskoulutus

Tiedot yliopistoissa järjestettyjen täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden opiskelijoiden määristä.

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)


Graafi: ​​​​Avoimen yliopiston netto-opiskelijamäärä
​​​​Avoimen yliopiston netto-opiskelijamäärä