Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus
Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus

Yliopistokoulutuksen avointa opetusta ja täydennyskoulutusta koskevilla raporteilla voi tarkastella avointa yliopisto-opetusta, erillisiä opinto-oikeuksia, ja yliopistojen täydennyskoulutusta mm. osallistujien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010–​​2017.

Avoimen yliopisto-opetuksen osallistujat ja opintopisteet

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden määristä, suoritetuista opintopisteistä sekä yliopistojen tarjoamista opintopisteistä.

Koulutusala
Tilastovuosi
Yliopisto

Avoimen korkeakouluopetuksen opintopisteet järjestävän tahon mukaan​

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden suorittamista opintopisteistä järjestävän tahon mukaan. Tiedot saatavilla vuodesta 2014 alkaen​.

OKM ohjauksen ala​
Tilastovuosi​​​​
Yliopisto

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet opetuksen järjestäjän mukaan

Tiedot opiskelijoiden määristä jaoteltuna opetuksen järjestäjän mukaan sekä sen mukaan ovatko opiskelijat ko. yliopiston tutkinto-opiskelijoita vai eivät. Tiedot vuoteen 2014 saakka.​

Koulutusala
Tilastovuosi
Yliopisto

Erillisten opinto-oikeuksien osallistujat ja opintopisteet

Tiedot erillisten opinto-oikeuksien osallistujamääristä ja opintopisteistä.

OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Yliopisto

Yliopistojen täydennyskoulutus

Tiedot yliopistoissa järjestettyjen täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden opiskelijoiden määristä.

Tilastovuosi

​​​​Avoimen yliopiston netto-opiskelijamäärä