Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus
Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus

Yliopistokoulutuksen avointa opetusta ja täydennyskoulutusta koskevilla raporteilla voi tarkastella avointa yliopisto-opetusta, erillisiä opinto-oikeuksia, ja yliopistojen täydennyskoulutusta mm. osallistujien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen.

Avoimen yliopisto-opetuksen osallistujat ja opintopisteet

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden määristä, suoritetuista opintopisteistä sekä yliopistojen tarjoamista opintopisteistä.

Koulutusala
Tilastovuosi
Yliopisto

Avoimen korkeakouluopetuksen opintopisteet järjestävän tahon mukaan​

Tiedot avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden suorittamista opintopisteistä järjestävän tahon mukaan. Tiedot saatavilla vuodesta 2014 alkaen​.

OKM ohjauksen ala​
Tilastovuosi​​​​
Yliopisto

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet opetuksen järjestäjän mukaan

Tiedot opiskelijoiden määristä jaoteltuna opetuksen järjestäjän mukaan sekä sen mukaan ovatko opiskelijat ko. yliopiston tutkinto-opiskelijoita vai eivät. Tiedot vuoteen 2014 saakka.​

Koulutusala
Tilastovuosi
Yliopisto

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Tilastovuosi

Erillisten opinto-oikeuksien osallistujat ja opintopisteet

Tiedot erillisten opinto-oikeuksien osallistujamääristä ja opintopisteistä.

OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi
Yliopisto

Yliopistojen täydennyskoulutus

Tiedot yliopistoissa järjestettyjen täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden opiskelijoiden määristä.

Tilastovuosi

​​​​Avoimen yliopiston netto-opiskelijamäärä