Skip Navigation LinksYliopistokoulutus > Aiempi ja myöhempi koulutus
Aiempi ja myöhempi koulutus

Yliopistokoulutuksen aiemman ja myöhemmän koulutuksen raporteilla voi tarkastella opiskelijoiden aikaisempaa koulutusta sekä tutkinnon suorittaneiden aiempia ja myöhempiä tutkintoja. Aiempaa koulutusta koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin ja sisältävät pääosin Suomessa suoritettuja tutkintoja.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden aikaisempi koulutus

​Uudet opiskelijat

Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus.

Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)​
Yliopisto  (%)

​Opiskelijat

Yliopisto-opiskelijoiden aikaisempi koulutus. Sisältää myös opiskelun aikana suoritetut tutkinnot, esimerkiksi maisterivaiheen opiskelijoiden alemmat korkeakoulututkinnot.

Tilastovuosi  (%)​​
Yliopisto  (%)

Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Aiemmat tutkinnot

Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain

Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Myöhemmät tutkinnot

Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat. Oletustarkastelujaksoksi on valittu 7 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain

Yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita

Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)

Graafi:  ​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista myöhemmän ylemmän kk-tutkinnon ja tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus 4,7,10 ja 13 vuotta tutkinnon suoritusvuoden jälkeen

​​​​​Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista myöhemmän ylemmän kk-tutkinnon ja tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus 4,7,10 ja 13 vuotta tutkinnon suoritusvuoden jälkeen