Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Yliopistokoulutus

Yliopistokoulutus

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikutt​avuutta.

Yliopistoissa voi suorittaa alempia (kandidaatti) ja ylempiä (maisteri) korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistoissa järjestetään myös maksullista täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 13 yliopistoa, joista kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä (*) ja muut julkisoike​udellisia laitoksia.

Aalto-yliopisto (AYO) *​
Helsingin yliopisto (HY)​
Itä-Suomen yliopisto (ISY)
Jyväskylän yliopisto (JY)
Lapin yliopisto (LY)
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT)
Oulun yliopisto (OY)

Svenska handelsh​​​​​​ögskolan (SHH)
Taideyliopisto
Tampereen yliopisto (TAU) *​
Turun yliopisto (TY)
Vaasan yliopisto (VY)
Åbo Akademi (ÅA)

​Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK). Vipunen tilastopalvelussa on pääasiassa OKM:n hallinnonalan yliopistoja koskevia tilastoja.

Yliopistoja koskevat tilastot perustuvat OKM:n yliopistoilta keräämiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen tuottamiin aineistoihin. Tiedot on jaoteltu pääosin yliopiston tai koulutusalan tarkkuudella. Yliopistotilastoissa koulutusalana käytetään pääosin Opetushallinnon 1995 luokitusta opintoaloista. Joissakin tilastoissa käytetään myös tätä tarkempaa opetushallinnon 2002 koulutusluokitusta.

Vipunen tilastopalvelusta löytyy yliopistoja koskevia tilastotietoja vuosista 2005/2010 lähtien