Språk- och andra ämnesval

Rapporterna om språk- och andra ämnesval inom den grundläggande utbildningen kan användas för att granska de språk- och andra ämnesval som elever inom den grundläggande utbildningen gjort. Det finns separata uppgifter för årskurserna 1–6 och 7–9. På rapportens ingångssida kan man välja mellan regionaspekt (landskap) och organisationsaspekt (undervisningsanordnare). Uppgifter står till förfogande för statistikåren 2010–2016 (obs! om ämnesvalen i gruppen "Övriga ämnesval" insamlas uppgifter endast vartannat år).

Språkval

Valen av A- och B-språk bland elever i årskurs 1–6 och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt antal främmande språk som studeras enligt situationen 20.9 under statistikåret. I granskningen har man som förhandsfiltrering valt eleverna i grundskolor, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå och specialskolorna på grundskolenivå.

Val av A-språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av A-språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen enligt årskurs

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av A-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av gemensamt B1-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av frivilligt B2-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Antal språk som studeras av elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Övriga ämnesval

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 1–6 och 7–9 i den grundläggande utbildningen, elever som läst livsåskådningsämnen samt elever som läst andra frivilliga ämnen i årskurserna 8–9 i den grundläggande utbildningen enligt situationen 20.9 under statistikåret. I granskningen har man som förhandsfiltrering valt eleverna i grundskolor, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå och specialskolor på grundskolenivå.

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst livsåskådningsämnen i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst livsåskådningsämnen i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst frivilliga ämnen i årskurserna 8–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare
​​

          Val av A-språk bland elever i årsklasserna 7–9 (2016)

Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Språk- och andra ämnes​val i den grundläggande utbildningen