Ämnesval 2000–2019

Rapporterna kan användas för att granska de ämnesval som elever inom den grundläggande utbildningen gjort under statistikåren 2000–2019.

Det finns separata uppgifter för årskurserna 1–6 och 7–9. På rapportens ingångssida kan man välja mellan regionaspekt (landskap) och organisationsaspekt (undervisningsanordnare).

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Språkval

Valen av A- och B-språk bland elever i årskurs 1–6 och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt antal främmande språk som studeras enligt situationen 20.9 under statistikåret. I granskningen har man som förhandsfiltrering valt eleverna i grundskolor, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå och specialskolorna på grundskolenivå.

Val av A-språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av A-språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen enligt årskurs

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av A-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av gemensamt B1-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av frivilligt B2-språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Antal språk som studeras av elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

 

Övriga ämnesval

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 1–6 och 7–9 i den grundläggande utbildningen, elever som läst livsåskådningsämnen samt elever som läst andra frivilliga ämnen i årskurserna 8–9 i den grundläggande utbildningen enligt situationen 20.9 under statistikåret. I granskningen har man som förhandsfiltrering valt eleverna i grundskolor, skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå och specialskolor på grundskolenivå.

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst finska eller svenska som andra språk i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst livsåskådningsämnen i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst livsåskådningsämnen i årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som läst frivilliga ämnen i årskurserna 8–9 i den grundläggande utbildningen

Landskap