Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Henkilöstö
Henkilöstö

Henkilöstöraporteilla voi tarkastella lukiokoulutuksen opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutukseen osallistumista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010, 2013 ja 2016. Vuonna 2010 vastausprosentit olivat: lukiot 97,2 %, perus- ja lukioasteen koulut 81,6 %. Vastausprosentit vuonna 2013 olivat: lukiot 94,0 %, perus- ja lukioasteen koulut 73,2 %.

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella opettajien lukumääriä sekä muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta. Opettajatiedonkeruun piirissä on noin 90 % opettajista, mikä tulee huomioida tilastoja tarkasteltaessa.

Ikäryhmä
Maakunta
Opettajan eniten opettama aine
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutus

Raporteilla voi tarkastella opettajien osallistumista jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä erimuotoisesti toteutettuun täydennyskoulutukseen käytettyä aikaa henkilötyöpäivinä. Henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää on laskettu kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Vastaavasti kaksi vähintään 3 tunnin työpanosta on laskettu yhdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Alle 3 tuntia kestäneitä tilaisuuksia ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon osallistuminen

Ikäryhmä
Maakunta
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutukseen käytetty aika

Ikäryhmä  (%)
Maakunta  (%)
Tehtävätyyppi  (%)

Hoitamaansa tehtävään muodollisesti kelpoisten opettajien osuus lukiokoulutuksessa (tilastovuosi: 2016)