Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Lukiokoulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Opintojen kulku – Päivittyvät raportit (2018 - )

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa lukiokoulutuksen opiskelijoiden opintojen kulusta: koulutusmuodon vaihtamisesta, keskeyttämisestä ja valmistumisesta. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla. HUOM! Myös Opintojen kulku -raportilla tiedot päivittyvät kuukausittain, vaikka tietoja ei tarkastella kuukausi -tasolla.

Opintojen kulku -raportille lisätään uusi tarkastelukausi puolivuosittain. Puolivuotiskausi lisätään, kun tarkasteltavan jakson päättymisestä on kulunut puoli vuotta. Esimerkiksi tarkastelukausi 1.1.-30.6.2022 lisätään raportille tammikuussa 2023.

Tietolähde on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin.

Lukiokoulutuksen opintojen kulku
Lukiokoulutuksesta eronneet, koulutusta vaihtaneet ja keskeyttäneet

Opintojen kulku – Vuositilastoraportit

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisy

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa (lukiokoulutus) suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkastellaan alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettuja tutkintoja. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain syksyllä aloittaneet opiskelijat.​ Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen opintojen kulku

Lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista opiskelijoista.​

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen lukuvuoden opintojen kulku

​​​Syksyn (20.9.) lukiokoulutuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.): tutkinnon suorittaneet, opiskelua jatkavat ja keskeyttäneet. Huom!​ Aineistossa on mukana vain nuorten opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat.

Aikasarja  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Maakunta​  (​%)


Graafi: Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen