Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Lukiokoulutuksen opintojen kulku

Lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista opiskelijoista.​

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisy

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa (lukiokoulutus) suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkastellaan alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettuja tutkintoja. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain syksyllä aloittaneet opiskelijat.​ Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen lukuvuoden opintojen kulku

​​​Syksyn (20.9.) lukiokoulutuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.): tutkinnon suorittaneet, opiskelua jatkavat ja keskeyttäneet. Huom!​ Aineistossa on mukana vain nuorten opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat.

Aikasarja  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Maakunta​  (​%)

Graafi: Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen