Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Lukiokoulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisy

Lukiokoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa (lukiokoulutus) suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkastellaan alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettuja tutkintoja. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain syksyllä aloittaneet opiskelijat.​ Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen opintojen kulku

Lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Huom! Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista opiskelijoista.​

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Maakunta  (%)

Lukiokoulutuksen lukuvuoden opintojen kulku

​​​Syksyn (20.9.) lukiokoulutuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.): tutkinnon suorittaneet, opiskelua jatkavat ja keskeyttäneet. Huom!​ Aineistossa on mukana vain nuorten opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat.

Aikasarja  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Maakunta​  (​%)


Graafi: Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista lukiokoulutuksen syksyllä aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen


Päivittyvät raportit (2018 - )

Raportit sisältävät joka kuukausi kuukauden 2. päivän ja 5. päivän välillä päivittyvää tietoa. Opintojen kulku -raportille lisätään uusia tarkastelujaksoja puolivuosittain. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tietoja on tarjolla vuodesta 2018 lähtien.

Lukiokoulutuksen opintojen kulku
Lukiokoulutuksesta eronneet, koulutusta vaihtaneet ja keskeyttäneet