Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittumisraportilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista ja muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

T​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.​

Koulutuksen järjestäjä  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Graafi: ​​​​Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen
​​​​Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen