Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittumisraportilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista ja muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

T​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.​

Koulutuksen järjestäjä  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Graafi: ​​​​Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen
​​​​Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen