Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Kieli- ja muut ainevalinnat
Kieli- ja muut ainevalinnat

Raporteilla voi tarkastella lukion koko oppimäärän suorittaneiden ainevalintoja (2010–) ja kurssisuorituksia (2019–). Tilastovuodesta 2019 lähtien tietolähteenä on Koski-tietovaranto ja tiedot näytetään vuosittain.

Vuoteen 2017 saakka raportin avausnäkymän voi valita aluenäkökulman (maakunta) ja organisaationäkökulman välillä (koulutuksen järjestäjä). Uudemmista raporteista näkökulmia voi muokata sivun oikeassa laidassa olevan Pivot-valikon avulla.

Huom! Tilastovuodesta 2019 alkaville raporteille on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukion oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat (–2017)

Lukion oppimäärän kevätlukukauden päättyessä suorittaneiden A-kielten, B-kielten ja alle kuuden kurssin laajuisten kielten valinnat. Lukion oppimäärän suorittaneiden opiskelemien vieraiden kielten määrä sekä toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapautetut.

A-kielivalinnat

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Pakollisen B1-kielen valinnat

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Valinnaisen B2-kielen valinnat

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Valinnaisen B3-kielen valinnat

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Valinnaisen alle kuuden kurssin laajuisen kielen valinnat

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Opiskeltujen vieraiden kielten määrä

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapautetut

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Lukion oppimäärän suorittaneiden muut ainevalinnat (–2017)

Lukion oppimäärän kevätlukukauden päättyessä suorittaneiden matematiikan, suomen tai ruotsin toisena kielenä, katsomusaineiden, tietotekniikan, syventävien opintojen ja soveltavien opintojen valinnat.

Pitkää ja lyhyttä matematiikkaa opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Katsomusaineita opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Tietotekniikkaa opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Syventäviä opintoja opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Soveltavia opintoja opiskelleet

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta


Graafi:  ​​Lukion oppimäärän suorittaneiden A-kielivalinnat​

​​Lukion oppimäärän suorittaneiden A-kielivalinnat


Analyysiraportit

​Laaja tietosisältö. Tilastovuodesta 2019 alkavilla raporteilla tietolähteenä toimii Opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietovaranto, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon.

Lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalinnat (–2017)

Lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalinnat​ (2019–)
Lukion oppimäärän suorittaneiden kurssit​ (2019–)