Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Ainevalinnat
Ainevalinnat

Raporteilla voi tarkastella lukion koko oppimäärän suorittaneiden ainevalintatietoja. Tilastovuodesta 2019 lähtien tietolähteenä on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Sivun alaosasta löytyvästä linkistä pääset tarkastelemaan myös aiempia tietoja tilastovuosilta 2010–2017.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalinnat ja ainevalintojen arvosanat

Huom! Lukion oppimäärän suorittaneiden lukumäärä lasketaan huomioimatta oppiaine- ja kurssimuuttujiin tehtyjä suodatuksia. Ainevalintojen lukumäärä puolestaan suodattuu kaikilla muuttujilla. Ainevalintojen nettolukumäärissä kukin lukion oppimäärän suorittaja huomioidaan enintään kerran. Vastaavissa prosenttilukemissa nettomäärää verrataan lukion oppimäärän suorittaneiden lukumäärään.

Ainevalinnat

Raportit sisältävät saman tietojoukon kuin Lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalinnat -analyysiraportti, mutta avausnäkymissä tietoja on rajattu aihekohtaisesti.

Kaikki ainevalinnat
Syventävien ja soveltavien opintojen opiskelu

Opiskeltujen kielten määrä
A-kielivalinnat
B1-kielivalinnat
B2/B3-kielivalinnat (väh. 6 kurssia)
B2/B3-kielivalinnat (alle 6 kurssia)

Matematiikan oppimäärä
Äidinkielen oppimäärä

Ainevalintojen arvosanat

Avaa linkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava) Lukion oppimäärän suorittaneiden ainevalintojen arvosanat

Jakauma
Keskiarvo

Ainevalinnat 2010–2017

Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen perustuvat raportit on koottu erilliselle sivulle.


Graafi:  ​​Lukion oppimäärän suorittaneiden A-kielivalinnat​

​​Lukion oppimäärän suorittaneiden A-kielivalinnat