Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
Opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet

Lukiokoulutuksen opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet raporteilla voi tarkastella lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden määriä ja jakaumia. Raportin avausnäkymän voi valita aluenäkökulman (maakunta) ja organisaationäkökulman välillä (koulutuksen järjestäjä).

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat

Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Ikä
Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Opiskelijat

Lukiokoulutuksen kaikki opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Ikä​
Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

Tutkinnon suorittaneet

Ylioppilastutkinnon tilastovuoden aikana (1.1.  31.12.) suorittaneet.

Koulutuksen järjestäjä
Maakunta

​Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Ylioppilastutkinnon tilastovuoden aikana (1.1. - 31.12.) suorittaneet.

Oppilaitostyyppi
Tilastovuosi

Lukiokoulutuksen aloittaneiden perusasteen koulutuksen lukuaineiden keskiarvot

Yhteishaun kautta lukion nuorten opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen aloittaneiden keskiarvotiedot lukuaineista.

Oppilaitos

Alueellinen liikkuvuus

Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.​ Raport​in nimessä alkuosa viittaa rivillä olevaan tietoon ja jälkimmäinen osa sarakkeilla olevaan opiskelijaa koskevaan tietoon.

Koulutuksen järjestäjä ja edellisen vuoden kotikunta sama tai eri​  (%)​​​

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa samanaikaisesti tutkinnon suorittaneet

Sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon samana vuonna tai peräkkäisinä vuosina suorittaneet. Tietoja on tarjolla vuodesta 2010 alkaen.

Koulutuksen maakunta (ei tietosuojausta)
Koulutusala (ei tietosuojausta)


Ylioppilastutkinto

​Ylioppilastutkinnon arvosanat

Oppilaitos​ (ei tietosuojausta)
Koe (ei tietosuojausta)

Ylioppilastutkinnon arvosanakeskiarvot

Oppilaitos (ei tietosuojausta)
K​oe (ei tietosuojausta)

Graafi: Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Lataa tietoja

​Analyysiraportin tiedot datamatriisimuodossa.​

XLS

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Visualisoinnit

Lukiot kartalla​​

Analyysiraportti

​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet​​​ ​

Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät joka kuukausi kuukauden 2. päivän ja 5. päivän välillä päivittyvää tietoa lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden sekä kaikkien opiskelijoiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.

Opiskelijamäärät
Opiskelijamäärät tilastopäivittäin
Opiskelijamäärät kansalaisuuden mukaan

​Netto-opiskelijamäärät