Skip Navigation LinksSmåbarnspedagogik > Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik
Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik

Rapporterna om aktörerna och verksamhetsställena inom småbarnspedagogiken innehåller uppgifter om antalet aktörer och verksamhetsställen samt om verksamhetsformerna och antalet platser inom småbarnspedagogiken. Med en aktör inom småbarnspedagogiken avses en kommun, en samkommun eller en privat serviceproducent. Med ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogik avses ett daghem, ett familjedaghem eller ett gruppfamiljedaghem som är beläget på en gatuadress. En privat serviceproducent avser en enskild person, sammanslutning eller stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund som mot ersättning tillhandahåller småbarnspedagogik genom drivande av rörelse eller yrkesutövning. Dessutom kan rapporterna användas för att granska den verksamhet som betonas och språk som betonas samt det pedagogisk inriktning vid verksamhetsställena.

Uppgifter finns tillgängliga från och med år 2021. Rapporterna baserar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda), som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna är från den 31 december. Uppgifterna omfattar inte uppgifter som gäller Åland.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. I den skyddade rapporten visas antalet barn 1–4 som "1–4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas också ut med de skyddade antalen.


Kommunala aktörer enligt landskap

Privata producenter enligt landskap


Aktuellt

2.11.2022: Uppgifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har lagts till på årsrapporten för 2021. Till följd av detta har även siffrorna i rapporterna Barn som deltar i småbarnspedagogik och Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik preciserats.


Visualiseringar

Kommunala verksamhetsställen inom småbarnspedagogik

Privata verksamhetsställen inom småbarnspedagogik