Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Ainevalinnat
Ainevalinnat

Raporteilla voi tarkastella perusopetuksen oppilaiden tekemiä ainevalintoja. Lukuvuodesta 2019/2020 lähtien tietolähteenä on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Tiedot päivitetään kerran vuodessa lokakuussa edellisen lukuvuoden tiedolla. Sivun alaosasta löytyvästä linkistä pääset tarkastelemaan myös aiempia tietoja tilastovuosilta 2000–2019.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneiden ainevalinnat ja ainevalintojen arvosanat

Raporteilla tarkastellaan kevätlukukaudella vahvistettujen vuosiluokkasuoritusten sisältämiä valtakunnallisen koodiston mukaisia perusopetuksen oppiaineen suorituksia.

Graafi: ​​​​Perusopetuksen kevätlukukaudella suorittaneiden A-kielivalinnat

​​​​Perusopetuksen kevätlukukaudella suorittaneiden A-kielivalinnat