Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Kieli- ja muut ainevalinnat
Kieli- ja muut ainevalinnat

Perusopetuksen kieli- ja ainevalintaraporteilla voi tarkastella perusopetuksen oppilaiden tekemiä vieraiden kielten ja muiden aineiden valintoja. Tiedot ovat saatavilla erikseen vuosiluokilta 1–6 ja 7–9. Raportin avausnäkymän voi valita aluenäkökulman (maakunta) ja organisaationäkökulman välillä (opetuksen järjestäjä). Muista ainevalinnoista tiedot kerätään vain joka toinen vuosi.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Perusopetuksen kielivalinnat

Perusopetuksen 1–6 luokkalaisten ja  7–9 luokkalaisten A-kielten ja B-kielten valinnat sekä opiskeltujen vieraiden kielten määrät tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

1–6 luokkien A-kielivalinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

1–6 luokkien A-kielivalinnat luokittain

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien A-kielivalinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien yhteisen B1-kielen valinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien valinnaisen B2-kielen valinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien oppilaiden opiskelemien kielten määrä

Maakunta
Opetukse​n järjestäjä

Perusopetuksen muut ainevalinnat

Perusopetuksen 1–6  ja 7–9 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet, katsomusaineita opiskelleet sekä perusopetuksen 8–9 luokilla muita valinnaisaineista opiskelleet tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

1–6 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

1–6 luokilla katsomusaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen jä​rjestäjä

7–9 luokilla katsomusaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

8–9 luokilla muita valinnaisaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä


Graafi: 7–9 luokkalaisten A-kielivalinnat

​​​​79 luokkalaisten A-kielivalinnat