Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Erityinen ja tehostettu tuki
Erityinen ja tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden puitteissa. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea 7​–​9 luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Pääsääntöisesti kyse ei ole erityisopetuksesta

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat

Aikasarja-, maakunta- ja tukimuotoraportilla ovat tarkastelussa sekä tehostetun tuen että erityisen tuen oppilaat, opetuksen toteutuspaikka ja opetuksen yksilöllistäminen -raporteilla vain erityisen tuen oppilaat.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen toteutuspaikka
Opetuksen yksilöllistäminen
Tukimuoto (Yksittäinen oppilas voi kuulua useamman tukimuodon piiriin.)

Vieraskieliset erityisen tuen oppilaat

Vieraskielisillä tarkoitetaan oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli.

Aikasarja
Maakunta

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavan perusopetuksen raporteilla ovat mukana 7​–​9 luokkien oppilaat.

Aikasarja
MaakuntaGraafi: Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat esi- ja perusopetuksessa

Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat esi- ja perusopetuksessa