Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Ainevalinnat 2000–2019
Ainevalinnat 2000–2019

​​Raporteilla voi tarkastella perusopetuksen oppilaiden ainevalintoja tilastovuosilta 2000–2019.

Raportin avausnäkymän voi valita aluenäkökulman (maakunta) ja organisaationäkökulman välillä (opetuksen järjestäjä).

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Perusopetuksen kielivalinnat

Perusopetuksen 1–6 luokkalaisten ja  7–9 luokkalaisten A-kielten ja B-kielten valinnat sekä opiskeltujen vieraiden kielten määrät tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

1–6 luokkien A-kielivalinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

1–6 luokkien A-kielivalinnat luokittain

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien A-kielivalinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien yhteisen B1-kielen valinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien valinnaisen B2-kielen valinnat

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokkien oppilaiden opiskelemien kielten määrä

Maakunta

Perusopetuksen muut ainevalinnat

Perusopetuksen 1–6  ja 7–9 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet, katsomusaineita opiskelleet sekä perusopetuksen 8–9 luokilla muita valinnaisaineista opiskelleet tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

1–6 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

7–9 luokilla suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

1–6 luokilla katsomusaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen jä​rjestäjä

7–9 luokilla katsomusaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

8–9 luokilla muita valinnaisaineita opiskelleet

Maakunta
Opetuksen järjestäjä