Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Henkilöstö
Henkilöstö

Henkilöstöraporteilla voi tarkastella perusopetuksen ja peruskouluissa annettavan esiopetuksen opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutuksen osallistumista sekä opetusryhmäkokoja. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010, 2013 ja 2016. Vuonna 2010 vastausprosentit olivat: peruskoulut 90,5 %, peruskouluasteen erityiskoulut 82,3 %, perus- ja lukioasteen koulut 81,6 %. Vastausprosentit vuonna 2013 olivat: peruskoulut 88,1 %, peruskouluasteen erityiskoulut 92,7 %, perus- ja lukioasteen koulut 73,2 %.

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporttien tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruun piirissä on noin 90 % opettajista, mikä tulee huomioida tilastoja tarkasteltaessa.

Ikäryhmä
Maakunta
Opettajan eniten opettama aine
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutus

Raporteilla voi tarkastella opettajien osallistumista jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä erimuotoisesti toteutettuun täydennyskoulutukseen käytettyä aikaa henkilötyöpäivinä. Henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää on laskettu kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Vastaavasti kaksi vähintään 3 tunnin työpanosta on laskettu yhdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Alle 3 tuntia kestäneitä tilaisuuksia ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon osallistuminen

Ikäryhmä
Maakunta
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutukseen käytetty aika

Ikäryhmä  (%​)
Maakunta  (%)
Tehtävätyyppi  (%)

Opetusryhmäkoot

Raporteilla voi tarkastella luokanopettajien ja esiopetuksen opettajien keskimääräisiä luokkakokoja ja opettajien omat luokat opetusryhmäkoon mukaan.

Luokanopettajien omien luokkien keskimääräinen koko

Maakunta
Opetuksen järjestäjä koko
Opetuskieli
Vuosiluokka

Luokanopettajien omien luokkien koko

Maakunta  (%)
Opetuskieli  (%)
Vuosiluokka  (%)


 


 

Hoitamaansa tehtävään muodollisesti kelpoisten opettajien osuus esi- ja perusopetuksessa (tilastovuosi: 2016)