Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen järjestämisluvat

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa. Lupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle, säätiölle tai ulkomailla järjestettävää koulutusta varten. Koulutusta voidaan ministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa.

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko – Vuositilastoraportit

Raportit sisältävät tietoja lukiokoulutuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.
Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Lukiokoulutuksen oppilaitokset

Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko opiskelijamäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Koulutuksen järjestäjä
Maakunta
Oppilasmäärä

Suomalaiset lukiot ulkomailla

Koulutuksen järjestäjä