Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Raportit sisältävät tietoja lukiokoulutuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen oppilaitokset

Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko opiskelijamäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Koulutuksen järjestäjä
Maakunta
Oppilasmäärä

Suomalaiset lukiot ulkomailla

Koulutuksen järjestäjä

Graafi: Lukiokoulutuksen oppilaitokset

​​Lukiokoulutuksen oppilaitokset