Skip Navigation LinksLukiokoulutus > Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Raportit sisältävät tietoja lukiokoulutuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen oppilaitokset

Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko opiskelijamäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Koulutuksen järjestäjä
Maakunta
Oppilasmäärä

Suomalaiset lukiot ulkomailla

Koulutuksen järjestäjä