Lukiokoulutus

Lukiokoulutusta järjestetään pääosin perus- ja lukioasteen kouluissa ja lukioissa. Lukio-opinnot voi suorittaa nuorten tai aikuisten oppimäärän mukaisesti ja useimmiten opintojen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Tarjolla on myös lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (LUVA), joka on tarkoitettu nuorille ja aikuisille maahanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille opiskelijoille. 

Elokuussa 2022 alkaa uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). TUVA-koulutuksessa yhdistyvät perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Lukiokoulutuksen tilastot sisältävät tietoa muun muassa koulutukseen hakemisesta, opiskelijamääristä sekä opintojen kulusta. Aihealueet ovat valittavissa näytön vasemmassa laidassa.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin sekä Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Hakutilastot on tuotettu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku-Opiskelijavalintarekisteristä. Ylioppilastutkinnon arvosanatiedot saadaan Ylioppilastutkintorekisteristä.

Tilastokeskuksen keräämiä tietoja on tarjolla vuodesta 2000 alkaen. Opintopolku-palvelun hakutietoja on vuodesta 2014 ja KOSKI-tietovarannon tietoja vuodesta 2018 alkaen. KOSKI-tietovarannon tiedoista julkaistaan myös kuukausittain päivittyviä ja Opiskelijavalintarekisteristä kerran vuorokaudessa päivittyviä raportteja.


  ​