Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Tietojen päivittymisen aikataulu

Tietojen päivittymisen aikataulu

Heinäkuu

Perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden sijoittuminen

Elokuu

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat
Perusopetuksen päättäneet
Perusopetuksen kieli- ja muut ainevalinnat
Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkosto
Erityinen ja tehostettu tuki ​​