Skip Navigation LinksBefolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur > Befolkningens utbildningsstruktur
Befolkningens utbildningsstruktur

Rapporterna om befolkningens utbildningsstruktur kan användas för att granska utbildningsbakgr​unden samt fördelningarna och korstabellering av de demografiska faktorerna i fråga om personer som fyllt minst 15 år. Utbildningsuppgifterna har rapporterats enligt den sista och högsta examen som avlagts före utgången av statistikåret.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Utbildningsstrukturen bland de 15 år fyllda av befolkningen​

Enligt utbildningsnivå

Utbildningsstrukturen bland de 15 år fyllda av befolkninge​​n enligt utbildningsnivå.

Kön  (%)
Medborgarskap  (%)
Modersmål  (%)
Åldersgrupp  (%)

Enligt bosättningslandskap

Utbildningsstrukturen bland de 15 år fyllda av befolkningen enligt bosättningslandskap.

Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Enligt landskap där examen avlagts

Utbildningsstrukturen bland de 15 år fyllda av befolkningen enligt landskap där examen avlagts.

Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

15 år fyllda av befolkningen​ - personer som avlagt en examen​

Personer som avlagt en yrkeinriktad examen​​

Bostadslandskap  (%)
Utbildningsområde  (%)

Personer som avlagt examen efter fullföljd grundläggande utbildning

Bostadslandskap
Åldersgrupp​​​