Socioekonomisk bakgrund

​​Rapporterna om den socioekonomiska bakgrunden kan användas för att granska studerandes placering i utbildning och avlagda examina enligt föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska ställning och inkomstklass. På ingångssidan finns moderns eller fa​​derns uppgifter på raderna och studerandens utbildningsnivå i kolumnerna. Som förhandsfiltrering har man valt utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen.​

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Nya studerandes socioekonomiska bakgrund​

Enligt modern​​

Nya studerande enligt moderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Enligt fadern

Nya studerande enligt faderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Studerandes socioekonomiska bakgrund​

Enligt modern​​

Studerande enligt moderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Enligt fadern

Studerande enligt moderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

​Socioekonomisk bakgrund bland personer som avlagt en examen​

Enligt modern​​​

Personer som avlagt en examen​ enligt moderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Enligt fadern

Personer som avlagt en examen​ enligt faderns utbildning, socioekonomiska ställning och inkomstklass​.​

Inkomstklass  (%)
Socioekonomiska ställning  (%)
Utbildningsnivå  (%)

  Studerandenas utbildningsnivå enligt moderns socioekonomiska ställning


Analysrapporter

Utvidgat datainnehåll för analyser. (Obs! På rapportens ingångssida visas studerandens utbildningsnivå och moderns socioekonomiska ställning.)

Socioekonom​isk bakgrund bland nya studerande, studerande och personer som avlagt en examen

Ladda ner

Rapporternas inkomstdeciler