Skip Navigation LinksVapaa sivistystyö > Koulutukset, opetustunnit ja opiskelijat
Koulutukset, opetustunnit ja opiskelijat

​Raporteilla tarkastellaan vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen tilastoja. Koulutustyyppien yhteisiä tutkintoon johtamattoman koulutuksen tilastoja voi tarkastella toisessa osiossa. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa olleiden hakemista ja sijoittumista jatko-opintoihin pääsee puolestaan seuraamaan Oppivelvolliset -raporteilta

Vapaana sivistystyönä järjestetyt koulutukset

Opetustuntien pääasiallisen sisällön tai tavoitteen luokittamiseen on käytetty opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellusta. Koulutukset ja opiskelijat sekä Opetustunnit koulutusaloittain -raporteilla oppilaitostyypit on määritelty Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin oppilaitostyyppien mukaisesti sisältäen myös muita kuin vapaan sivistystyön oppilaitostyyppejä. Opiskelijat vapaan sivistystyön oppilaitostyypeittäin -raportilla on mukana vain vapaan sivistystyön oppilaitostyypit.

Koulutukset ja opiskelijat
Opetustunnit koulutusaloittain
Opiskelijat vapaan sivistystyön oppilaitostyypeittäin (2020–)

Alle 6 tunnin koulutukset sekä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestetyt koulutukset

Alle 6 tunnin koulutukset sekä yksinomaan lapsille ja nuorille tarkoitetut koulutukset sisältävät myös muita kuin vapaana sivistystyönä järjestettyjä koulutuksia.

Koulutukset, opiskelijat ja pidetyt tunnit

Opintokeskusten opintokerhojen toiminta

Opintokerhot, opiskelijat ja pidetyt tunnit