Skip Navigation LinksVapaa sivistystyö > Koulutukset, opetustunnit ja opiskelijat
Koulutukset, opetustunnit ja opiskelijat

​Raporteilla tarkastellaan vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen tilastoja. Koulutustyyppien yhteisiä tutkintoon johtamattoman koulutuksen tilastoja voi tarkastella toisessa osiossa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyt koulutukset

Opetustuntien pääasiallisen sisällön tai tavoitteen luokittamiseen on käytetty opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellusta. Koulutukset ja opiskelijat sekä Opetustunnit koulutusaloittain -raporteilla oppilaitostyypit on määritelty Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin oppilaitostyyppien mukaisesti sisältäen myös muita kuin vapaan sivistystyön oppilaitostyyppejä. Opiskelijat vapaan sivistystyön oppilaitostyypeittäin -raportilla on mukana vain vapaan sivistystyön oppilaitostyypit.

Koulutukset ja opiskelijat
Opetustunnit koulutusaloittain
Opiskelijat vapaan sivistystyön oppilaitostyypeittäin (2020–)

Alle 6 tunnin koulutukset sekä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestetyt koulutukset

Alle 6 tunnin koulutukset sekä yksinomaan lapsille ja nuorille tarkoitetut koulutukset sisältävät myös muita kuin vapaana sivistystyönä järjestettyjä koulutuksia.

Koulutukset, opiskelijat ja pidetyt tunnit

Opintokeskusten opintokerhojen toiminta

Opintokerhot, opiskelijat ja pidetyt tunnit