Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatuksessa olevat lapset
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset

​Varhaiskasvatuksen lapsimääriä käsittelevillä raporteilla voi tarkastella tietoja lapsen iän, sukupuolen, äidinkielen, varhaiskasvatuksen järjestämismuodon sekä varhaiskasvatuksen toimipaikan sijainnin perusteella. Varhaiskasvatuksen järjestämismuotoja ovat kunnan tai kuntayhtymän järjestämä varhaiskasvatus, kunnan tai kuntayhtymän ostopalvelu, palveluseteli, yksityisen hoidon tuella järjestetty varhaiskasvatus sekä yksityinen varhaiskasvatus ilman yksityisen hoidon tukea. Raporteilla pystyy tarkastelemaan varhaiskasvatuksen suunniteltuja viikkotunteja, lasten osallistumista päivittäiseen varhaiskasvatukseen sekä vuorohoitoon osallistumista. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot raportoidaan summatasolla niin, että tietoa voi tarkastella kansallisella, kunnan ja maakunnan tasolla.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa.  Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Ikäryhmä

Maakunta


Yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset


Raportti sisältää tiedot yksityisen palveluntuottajan järjestämässä tai tuottamassa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, eli osuudet ostopalveluna, palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ilman yksityisen hoidon tukea olevista lapsista. Yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja on yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys, joka korvausta vastaan tuottaa varhaiskasvatusta liike- tai ammattitoimintana.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Yksityisen tuottama varhaiskasvatus


​Ajankohtaista

2.11.2022: ​Vuoden 2021 vuosiraportille on lisätty tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Päivityksen seurauksena myös raporttien Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat luvut ovat tarkentuneet.


Visualisoinnit

Avaa linkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava)

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset