Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat
Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat

​Varhaiskasvatustoimija ja -toimipaikkaraportit sisältävät tietoja varhaiskasvatustoimijoiden ja -toimipaikkojen määristä, toimipaikkojen toimintamuodoista sekä varhaiskasvatuspaikkojen määristä. Varhaiskasvatustoimijalla tarkoitetaan kuntaa, kuntayhtymää tai yksityistä palveluntuottajaa. Varhaiskasvatuksen toimipaikka on päiväkoti, perhepäiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, joka sijaitsee yhdessä katuosoitteessa. Yksityinen palveluntuottaja on yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys, joka korvausta vastaan tuottaa varhaiskasvatusta liike- tai ammattitoimintana. Lisäksi raporteilla on tarkasteltavissa varhaiskasvatuksen toimipaikkojen toiminnallinen ja kielipainotus sekä kasvatusopillinen järjestelmä.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa. Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.  

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Kunnalliset varhaiskasvatustoimijat maakunnittain

Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat maakunnittain


Visualisoinnit

Varhaiskasvatuksen toimipaikat

Ajankohtaista

3.5.2023 Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu. Aiemmin julkaistujen raporttien lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa julkaistavat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -raportit yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen Avainluvut -raportti on uudistettu kokonaan. Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen avainlukuja voi jatkossa tarkastella osana Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat -raportteja. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan syksyllä 2023 Vipunen-palvelussa.

Lue lisää