Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat
Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat

Varhaiskasvatustoimija ja -toimipaikkaraportit sisältävät tietoja varhaiskasvatustoimijoiden ja -toimipaikkojen määristä, toimipaikkojen toimintamuodoista sekä varhaiskasvatuspaikkojen määristä. Varhaiskasvatustoimijalla tarkoitetaan kuntaa, kuntayhtymää tai yksityistä palveluntuottajaa. Varhaiskasvatuksen toimipaikka on päiväkoti, perhepäiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, joka sijaitsee yhdessä katuosoitteessa. Yksityinen palveluntuottaja on yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys, joka korvausta vastaan tuottaa varhaiskasvatusta liike- tai ammattitoimintana. Lisäksi raporteilla on tarkasteltavissa varhaiskasvatuksen toimipaikkojen toiminnallinen ja kielipainotus sekä kasvatusopillinen järjestelmä.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa. Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.  

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Kunnalliset varhaiskasvatustoimijat maakunnittain
Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat maakunnittain