Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

​Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen raporteilla voi tarkastella erikseen kuntien ja yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksuja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on maksupäätökseen tai sopimukseen kirjattu asiakkaalta perittävä summa. Yksityisten palveluntuottajien maksutietoja voi tarkastella eritellysti yritysmuodon mukaan. Raporttien maksutiedot eivät sisällä esim. mahdollisia tilapäisiä lasten poissaoloista johtuvia maksun määrän vaihteluita eivätkä tietoja maksuista, joissa maksajana toimii muu taho kuin lapsen huoltaja (esim. kunta tai kuntayhtymä)

Yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksuja sekä kuntien asiakasmaksujen tunnuslukuja ja maksuluokkia koskevat tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Tiedot yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä ovat saatavilla vuodesta 2022 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa. Suunnitellulla tiedolla tarkoitetaan sitä, ettei raporteilla ole saatavilla tietoa väliaikaisista muutoksista, kuten esimerkiksi lomien aikaisista poissaoloista ja niiden vaikutuksista, sillä näitä ei tallenneta varhaiskasvatuksen tietovarantoon. Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Kuntien asiakasmaksut vuodesta 2022

Kuntien asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Raporteilla kuntien ja kuntayhtymien maksut sisältävät kunnan ostopalveluna hankkiman varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Kunnallisen asiakasmaksut maksuluokittain

Yleisesti tai osittain maksuton varhaiskasvatus

Kunnallisten asiakasmaksujen tunnuslukuja


Kuntien asiakasmaksut 2021

Vuoden 2021 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraporteista puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin kaupungin tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin kaupungin osalta vuoden 2021 asiakasmaksutietoja ei julkaista Vipusessa.


Kunnallisen asikasmaksut maksuluokittain

Kunnallisten asiakasmaksujen tunnuslukuja


Kuntien myöntämien palveluseteleiden tunnuslukuja

Kunnan myöntämän palvelusetelin avulla asiakas voi itse valita kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista sen, jonka palveluita hän haluaa varhaiskasvatuksessa käyttää. Kunta sitoutuu tällöin maksamaan asiakkaan hankkiman palvelun setelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon määrittelee kunta. Raportit sisältävät vain tiedot palvelusetelin arvosta. Raporteilta ei saa tietoa esimerkiksi asiakkaan maksuosuudesta, jos palvelusetelin arvo ei kata koko yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.


Palvelusetelit


Yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksut

Raporteilla yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksu on palveluntuottajan ja huoltajan välisen sopimuksen perusteella asiakkaalta perittävä summa, eli maksu mahdollisten tukien ja alennusten vähentämisen jälkeen. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun asiakasmaksu määräytyy palvelua tuottavan toimijan hinnoittelun mukaan.

Yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea, johon kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa voivat hakea perheet, jotka eivät saa kotihoidon tukea ja joiden alle kouluikäiset lapset eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksuista ei voi päätellä varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa yksityisen hoidon tuen tai kuntalisän määrää.


Yksityisen asiakasmaksut suuruusluokittain

Yksityisten asiakasmaksujen tunnuslukuja


​Ajankohtaista

3.5.2023: Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu. Aiemmin julkaistujen raporttien lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa julkaistavat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -raportit yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen Avainluvut -raportti on uudistettu kokonaan. Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen avainlukuja voi jatkossa tarkastella osana Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat -raportteja. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan syksyllä 2023 Vipunen-palvelussa.

Kuntien Asiakasmaksujen tunnuslukuja -raportille on tehty maksun perusteen rajaus "Maksu"-luokkaan. Raportti sisältää vain Vardan maksun peruste -koodiston luokkaan ”Maksu” tallennetut asiakasmaksutiedot. Raportti sisälsi aiemmin virheellisesti maksut myös luokista ”Yleinen maksuttomuus” ja ”Osittainen maksuttomuus".

Lue lisää