Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen raporteilla voi tarkastella erikseen kuntien ja yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksuja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on maksupäätökseen tai sopimukseen kirjattu asiakkaalta perittävä summa. Yksityisten palveluntuottajien maksutietoja voi tarkastella eritellysti yritysmuodon mukaan. Raporttien maksutiedot eivät sisällä esim. mahdollisia tilapäisiä lasten poissaoloista johtuvia maksun määrän vaihteluita eivätkä tietoja maksuista, joissa maksajana toimii muu taho kuin lapsen huoltaja (esim. kunta tai kuntayhtymä)

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2021 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Raportit sisältävät suunniteltua tietoa, eivät toteumatietoa.  Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.

Tiedot kuntien myöntämistä palveluseteleistä julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 vuosiraportilla.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Kuntien asiakasmaksut

Kuntien asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Raporteilla kuntien ja kuntayhtymien maksut sisältävät kunnan ostopalveluna hankkiman varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Vuoden 2021 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraporteista puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin kaupungin tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin kaupungin osalta vuoden 2021 asiakasmaksutietoja ei julkaista Vipusessa.

Kunnallisen asiakasmaksut maksuluokittain

Kunnallisten asiakasmaksujen tunnuslukuja


Yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksut

Raporteilla yksityisten palveluntuottajien asiakasmaksu on palveluntuottajan ja huoltajan välisen sopimuksen perusteella asiakkaalta perittävä summa, eli maksu mahdollisten tukien ja alennusten vähentämisen jälkeen. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun asiakasmaksu määräytyy palvelua tuottavan toimijan hinnoittelun mukaan.

Yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea, johon kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa voivat hakea perheet, jotka eivät saa kotihoidon tukea ja joiden alle kouluikäiset lapset eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksuista ei voi päätellä varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa yksityisen hoidon tuen tai kuntalisän määrää.


Yksityisen asiakasmaksut suuruusluokittain

Yksityisten asiakasmaksujen tunnuslukuja


​Ajankohtaista

20.12.2022: "Yksityisen asiakasmaksut suuruusluokittain" -raportille on korjattu määrittelyvirhe. Määrittelyvirheen vuoksi maksuluokkaan 0-290e kuuluvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on ollut virheellisesti maksuluokassa 291-400e. Maksuluokkien kokonaismäärät muuttuivat seuraavasti: maksuluokassa 0-290e asiakasmaksujen määrä 2337 -> 2661 ja maksuluokassa 291-400e asiakasmaksujen määrä 2733 -> 2409.

2.11.2022 ​Vuoden 2021 vuosiraportille on lisätty tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Päivityksen seurauksena myös raporttien Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat luvut ovat tarkentuneet.