Skip Navigation LinksVarhaiskasvatus > Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Varhaiskasvatuksen henkilöstö
​Varhaiskasvatuksen henkilöstöä käsittelevillä raporteilla voi tarkastella varhaiskasvatuksessa työskentelevien vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrää ja kelpoisuuksia tehtävänimikkeittäin. Tietoja on nähtävillä kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevästä henkilöstöstä (varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja steinerpedagogiset varhaiskasvattajat), päiväkodin johtajista sekä kasvatukseen ja hoitoon osallistuvista lapsi- ja ryhmäkohtaisista avustajista. Lisäksi raporteilla on nähtävissä vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö summamääräisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tiedot raportoidaan summatasolla niin, että tietoa voi tarkastella kansallisella, kunnan ja maakunnan tasolla.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2022 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Työntekijöitä koskevat tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Tiedot eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja, tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta tai tietoja esiopetuksesta.

Määräaikainen henkilöstö on varhaiskasvatustoimijaan palvelussuhteessa olevaa kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä ja avustajia, jotka työskentelevät varhaiskasvatustoimijalle vähintään yhden päivän määräaikaisessa työsuhteessa tilastointipäivämääränä 31.12. Raportti ei kuvaa määräaikaisen henkilöstön vaihtelua tilastovuoden aikana, vaan raportilla on nähtävissä vain tilastointipäivämäärän mukainen määräaikaisten työntekijöiden lukumäärä. Määräaikaisen työntekijän palvelussuhteen ja työskentelypaikan tulee olla voimassa tilastointipäivämääränä, mikä tarkoittaa, että tilastointipäivämäärää ennen päättyneet tilastovuoden määräaikaiset työsuhteet eivät sisälly raportointiin.

Raporteille on tehty tietosuojaus, sillä raportit pohjautuvat henkilötietoihin. Lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tämän takia lukumäärät saattavat poiketa hieman tietovarantoon tallennetuista lukumääristä.


Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2022 ja 2023

Vuoden 2022 ja 2023 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen henkilöstöraporteista (pois lukien vuokrattua henkilöstöä koskevat raportit) puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin tiedot ja Varsinais-Suomen osalta Kemiönsaaren kunnan tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin sekä Kemiönsaaren kunnan osalta vuoden 2022 ja 2023 henkilöstötietoja ei julkaista Vipusessa.


Henkilöstö maakunnissa ja kunnissa


Vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö

Raporteilla on nähtävissä vuokratun varhaiskasvatushenkilöstön osalta summamääräinen lukumäärä sekä yhteenlasketut, tehdyt työtunnit tilastokauden (1.1-31.12.) ajalta.

Vuokrattu henkilöstö on varhaiskasvatustoimijan henkilöstöpalveluyrityksen kautta hankkimaa kasvatus- opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevää henkilöstöä. Lisäksi vuokrattu henkilöstö pitää sisällään yksityisten perhepäivähoitajien sijaiset, jos yksityinen perhepäivähoitaja on sopinut sijaisjärjestelyistä toisen perhepäivähoitajan kanssa tai hankkinut sijaiseksi hoitajan muuta kautta, kuten MLL:n tai kunnan kautta. Vuokrattu henkilöstö ei ole henkilöpohjaista tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokratun henkilöstön lukumäärissä ei ole eroteltavissa henkilöt, joten sama työntekijä voi olla lukumäärissä mukana useampaan kertaan.


Vuokrattu henkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä ja yksityisillä palveluntuottajilla (tilastokausi 1.1.-31.12.)

Vuokrattu henkilöstö maakunnissa ja kunnissa (tilastokausi 1.1.-31.12.)