Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet
Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ja perusopetuksen päättäneet raporteilla voi tarkastella esiopetuksen, perusopetuksen sekä perusopetuksen lisäopetuksen oppilasmääriä ja perusopetuksen suorittaneiden määriä ja jakaumia. Raportin avausnäkymän voi valita aluenäkökulman (maakunta) ja organisaationäkökulman välillä (opetuksen järjestäjä).

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Esiopetuksen oppilaat​ kouluissa

Peruskouluissa annettavan esiopetuksen oppilaat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Päivähoidon yhteydessä annettava esiopetus ei ole mukana raportilla.

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

Päivähoidon yhteydessä annettavan esiopetuksen oppilaat

Päivähoidon yhteydessä annettavan esiopetuksen oppilaat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Opetuksen järjestäjä
Opetuksen järjestäjän maakunta

Esi- ja perusopetuks​en sekä lisäopetuksen oppilaat luokittain

Esiopetuksen, perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaat vuosiluokittain tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Raportilla on mukana vain peruskouluissa annettava esiopetus ja perusopetuksen lisäopetus. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

Esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen oppilaat

Esiopetuksen, perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaat yhteensä tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Raportilla on mukana vain peruskouluissa annettava esiopetus ja perusopetuksen lisäopetus. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

Perusopetuksen oppilaat vuosiluokilla 1​–9

Perusopetuksen oppilaat yhteensä 1​–​9 vuosiluokilla tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

Perusopetuksen suorittaneet

Perusopetuksen päättötodistuksen kevätlukukauden päättyessä saaneet. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.

Maakunta
Opetuksen järjestäjä

Kuljetus- ja majoitusetuutta saavat oppilaat

Kuljetus- ja majoitusetuutta saavat esi- ja perusopetuksen oppilaat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Aikasarja
Maakunta

Perusopetuksessa luokalle jääneet

Kevään perusopetuksen oppilaista luokalle jääneet. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu peruskoulujen, perus- ja lukioasteen koulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen oppilaat.​​​

Aikasarja  (%)​
Maakunta​  (%)


Graafi: Perusopetuksen päättötodistuksen kevätlukukauden päättyessä saaneet

​​​Perusopetuksen päättötodistuksen kevätlukukauden päättyessä saaneet


Analyysiraportti

​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ja perusopetuksen suorittaneet

Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät kerran kuukaudessa päivittyvää tietoa esi- ja perusopetuksen oppilaiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Opetuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.

Oppilaat

Lukuvuosittain
Tilastopäivän 20.9. mukaan
Kuukausittain

Perusopetuksen suorittaneet

Lukuvuosittain
Kuukausittain