Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Raportit sisältävät tietoja esi- ja perusopetuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on oppilaita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Esiopetusta antavat oppilaitokset

Raportissa ovat mukana ne perusopetusta antavat oppilaitokset, joissa annetaan esiopetusta. Varhaiskasvatuksen yhteydessä annettava esiopetus ei ole mukana raportilla. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko oppilasmäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen järjestäjä
Oppilasmäärä

Perusopetuksen oppilaitokset

Raportin aloitusnäkymässä näytetään peruskoulut, perus- ja lukioasteen koulut ja peruskouluasteen erityiskoulut. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko oppilasmäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen järjestäjä
Oppilasmäärä

Suomalaiset peruskoulut ulkomailla

Suomalaisissa peruskouluissa ulkomailla annetaan perusopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille. Niissä opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetuksen järjestäjä

Graafi: Perusopetuksen oppilaitokset

​​​Perusopetuksen oppilaitokset

Visualisoinnit

Esi- ja perusopetuksen oppilaat, oppilaitokset ja järjestäjät kartalla

Päivittyvä raportti

Raportti sisältää kuukausittain päivittyvää tietoa esi- ja perusopetuksen oppilaiden määristä. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla.

Tietolähde on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Opetuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin.

Oppilaitos- ja järjestäjäverkko