Skip Navigation LinksEsi- ja perusopetus > Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Opetuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Raportit sisältävät tietoja esi- ja perusopetuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on oppilaita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Esiopetusta antavat oppilaitokset

Raportissa ovat mukana ne perusopetusta antavat oppilaitokset, joissa annetaan esiopetusta. Päivähoidon yhteydessä annettava esiopetus ei ole mukana raportilla. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko oppilasmäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen järjestäjä
Oppilasmäärä

Perusopetuksen oppilaitokset

Raportin aloitusnäkymässä näytetään peruskoulut, perus- ja lukioasteen koulut ja peruskouluasteen erityiskoulut. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko oppilasmäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Aikasarja
Maakunta
Opetuksen järjestäjä
Oppilasmäärä

Suomalaiset peruskoulut ulkomailla

Suomalaisissa peruskouluissa ulkomailla annetaan perusopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille. Niissä opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetuksen järjestäjä

Graafi: Perusopetuksen oppilaitokset

​​​Perusopetuksen oppilaitokset

Päivittyvä raportti

Raportti sisältää kerran kuukaudessa päivittyvää tietoa esi- ja perusopetuksen oppilaiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Opetuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.

Oppilaitos- ja järjestäjäverkko