Skip Navigation LinksEnnakointi > Työvoiman koulutustarpeet

Työvoiman koulutustarpeet

Raportissa ennakoidaan, paljonko eri koulutussektoreilla ja -aloilla tarvitaan uusia tutkintoja ammattialojen työvoimatarpeeseen vastaamiseksi ajalla 2019–2040. Tarkastelun pohjana hyödynnetään kahta erilaista toimialojen kehityksen skenaariota (PTT).

Koulutustarpeiden ennakointi pohjautuu ammattialoille ennakoituun työvoiman tarpeeseen. Koulutustarpeet esitetään koulutussektoreittain ja -aloittain keskimäärin vuodessa skenaarioiden mukaan. Ennakoinnissa huomioidut tutkinnot ovat ammatillinen perustutkinto, ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto). 

Viitearvona esitetään nuorten tutkintotuotos kolmen viimeisen tilastovuoden keskiarvona. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten tutkintotuotoksessa on huomioitu alle 25-vuotiaat ajalla 2019–2021 ja korkeakoulutuksesta valmistuvien tutkintotuotoksessa on huomioitu alle 30-vuotiaat ajalla 2020–2022.

Ladattavassa tiedostossa esitetään yksityiskohtaisempi ennakointitulos.
Lataa tiedosto