Skip Navigation LinksEnnakointi > Työvoiman kohtaanto

Työvoiman kohtaanto

Raportissa tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa eli kohtaantoa ammattialoittain vuonna 2028. Kohtaanto-osuus tarkoittaa sitä prosenttiosuutta, jonka verran alalla ennakoidaan olevan liikaa tai liian vähän työvoiman tarjontaa suhteessa työvoiman kysyntään (eli uusiin avautuviin työpaikkoihin) keskimäärin vuonna 2028 suhteessa tilastovuoden 2019 työllisten määrään. Tasapainotilanteessa kohtaanto-osuus lähestyy arvoa 0,0 %.

Raportissa määritellään ennakoidut ylitarjonta-, alitarjonta- ja tasapainoammattialat vuonna 2028.

Kohtaantotilanne lasketaan työvoiman tarjonnan ja avautuvien työpaikkojen erotuksesta. Tarjonnan laskennassa koulutuksesta valmistuviin lisätään maahanmuuton, työttömien ja työvoiman ulkopuolisten tarjoama työvoima. Avautuvien työpaikkojen laskennassa työvoiman kysyntään lisätään poistuma ja summasta vähennetään ammattisiirtymä.

Ladattavassa tiedostossa esitetään yksityiskohtaisempi ennakointitulos.
Lataa tiedosto